PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 3, CD 2 | 5716-5723
Tytuł artykułu

Cycling as the alternative mean of short-range transportation: health benefits and risks

Warianty tytułu
Ruch rowerowy jako alternatywny sposób transportu miejskiego: korzyści i zagrożenia w aspekcie zdrowia jednostki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono wybrane problemy transportu bliskiego zasięgu z wykorzystaniem rowerów. Na tle problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazano na konieczność podjęcia zagadnienia ruchu na obszarach silnie zurbanizowanych, wskazując przy tym na czynniki ekologiczne. Zwrócono przy tym uwagę na analizę kosztów, w ujęciu holistycznym uwzględniającą długookresowy bilans zysków i strat. W tym kontekście podjęto temat o wyjątkowo perspektywicznym znaczeniu, a w szczególności ogólnego poziomu zdrowia społecznego, jako niedowartościowanej obecnie, determinanty poważnych działań społeczno-gospodarczych, w tym transportu. Aby określić korzyści zdrowotne związane ze zwiększoną aktywnością fizyczną oraz negatywne skutki wynikające z jazdy rowerem w środowisku wielkomiejskim, przeprowadzono badania ankietowe dotyczące m.in. poziomu aktywności fizycznej, elementów stylu życia oraz stanu zdrowia dorosłych mężczyzn i kobiet, mieszkańców dużych miast. Pomimo iż rowerzyści częściej skarżyli się na bóle głowy, zaprószone oczy oraz wypadki i urazy, które to przypadłości wiązali w bezpośredni sposób z jazdą na rowerze, ta forma aktywności fizycznej wydaje się nieść ze sobą bezsporne korzyści zdrowotne. Mianowicie rowerzyści w porównaniu do osób niejeżdżących na rowerze byli szczuplejsi i bardziej aktywni fizycznie a także lepiej oceniali swój aktualny stan zdrowia oraz jakość życia w porównaniu z niejeżdżącymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, selected short-range transport problems with the use of bicycles are presented. Against the background of road safety issues pointed to the need for traffic problems in heavily urbanized areas, indicating the ecological factors. The attention is paid to the analysis of the costs, taking into account the long-term holistic balance of gains and losses. In this context, extremely important subject is taking up, in particular the general level of public health, as underestimated now, determinants of serious economic and social activities, including transportation. To determine the health benefits associated with an increased physical activity and negative effects resulting from cycling in an urban environment, a survey concerning, among others level of physical activity, elements of lifestyle and health status of adult men and women, residents of large cities was conducted. Despite the fact that cyclists often complained of headaches, sprinkled eyes and accidents and injuries which are directly tied with cycling, this form of physical activity seems to involve undisputed health benefits. Namely cyclists compared to non-cyclists were leaner and more physically active and better rated their current health status and quality of life compared with non-cyclists. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5716-5723
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
 • Politechnika Śląska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Politechnika Śląska
autor
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Babisch W.F., Beule B., Schust M., Kersten N., Ising H., Traffic noise and risk of myocardial infarction, "Epidemiology" 2005, vol. 16 (1), pp. 33-40.
 • Calixto A, Diniz FB., Zannin P H.T., The statistical modelling of road traffic noise in an urban setting, "Cities" 2003, vol. 20, 1, pp. 23-29.
 • Cantril H., The pattern of human concerns, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press 1965.
 • Cavill N., Kahlmeier S., Rutter H., Rocioppi F., Oja P., Economic analyses of transport infrustructure and policies including health effects related to cycling and walking: a systematic review, Transport Policy 2008.
 • de Hartog J. J., Boogaard H., Nijland H., Hoek G., Do the Health Benefits of Cycling Outweigh the Risks?, "Environmental Health Perspectives" 2010, vol. 118 (8), pp. 1109-1116.
 • Elvik R., Which are the relevant costs and benefits of road safety measures designed for pedestrians and cyclists?, "Accident Analysis & Prevention" 2000, vol. 32, issue 1, pp. 37-45.
 • Elvik R., Hoye A., Vaa T., Sorensen M., The Handbook of Road Safety Measures, Emerals Group Publishing 2009.
 • Fields J.M., Reactions to environmental noise in an ambient noise context in residential areas, "Journal of the Acoustical Society of America" 1998, vol. 104, pp. 2245-2260.
 • Garcia-Aymerich J., Lange P., Benet M., Schnohr P., Anto J.M., Regular physical activity modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of chronic obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study, "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine" 2007, vol. 175, 5, pp. 458-63.
 • Grange Stuart K., Dirks, Kim N., Costello Seosamh B., Salmond Jennifer A., Cycleways and footpaths: What separation is needed for equivalent air pollution dose between travel modes?, "Transportation Research" Part D 2014, vol. 32, pp. 111-119.
 • [Int Panis L., de Geus B., Vandenbulcke G., Willems H., Degraeuwe B., Bleux N., Mishra V., Thomas I., Meeusen R., Exposure to particulate matter in traffic: a comparison of cyclists and car passengers, "Atmospheric Environment" 2010, vol. 44, 19, pp. 2263- 2270.
 • International Transport Forum. Cycling, Health and Safety, Research Report 2013. OECD.
 • Jaździk-Osmólska, A., Wartość życia ludzkiego: analiza porównawcza metod wyceny kosztów zdarzeń drogowych [The value of statistical life: comparative analysis of the cost of road accidents valuation methods], "Roads and bridges" 2014, vol. 4.
 • Jaździk-Osmólska, A., Mitas A.W., Method of evaluation for social and economic costs of road accidents, in the context of road safety [Metoda wyceny kosztów społecznych, w tym ekonomicznych, wypadków drogowych w Polsce w aspekcie BRD], "Roads and Bridges" 2014, vol. 4.
 • Michaud D.S., Keith S.E., McMurchy D., Noise Annoyance in Canada, "Noise and Health" 2005, vol. 7, 27, pp. 39-47.
 • Prasher D., Estimation of hearing damage from noise exposure, [in:] World Health Organisation and European Centre for Environment and Health, Report on the Technical meeting of exposure-response relationships of noise on health, 2003.
 • Rabl A., de Nazelle A., Benefits of shift from car to active transport, Transport Policy 2012.
 • Sodjinou R., Agueh V., Fayomi B., Delisle H., Obesity and cardio-metabolic risk factors in urban adults of Benin: relationship with socio-economic status, urbanisation, and lifestyle patterns, "BMC Public Health" 2008, vol. 8, p. 84.
 • Wegman F., Zhang F., Dijkstra A., How to make more cycling good for road safety?, "Accident Analysis & Prevention" 2012, vol. 44, vol. 1, pp. 19-29. WEB pages
 • European Commission, Physical Activity. Special Eurobarometer 183-6/ Wave 58.2- European Opinion Research Group EEIG, http://extras.bhf.org.uk/heartstats/Prevention/Behavioural Risk Factors/Physical activity/Phys_Act_Europe_Chapter_6_ Physical_Activity.pdf, available online: may 2015.
 • The World Health Report 2002, http://www.who.int/whr/2002/en/, available online: may 2015.
 • WHO, Physical Inactivity: A Global Public Health Problem, http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/, available online: may 2015.
 • WHO, Physical Activity, www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/, available online: may 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424660
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.