Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 197-215
Tytuł artykułu

Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Efficiency of Stock Portfolios Hedged by Index Options Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2007-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono badanie ilościowe na danych z lat 2007-2015, które miało na celu ocenę celowości wykorzystania instrumentów pochodnych w kontekście podwyższania stopy zwrotu i obniżania ryzyka portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest sprawdzenie, na podstawie badania empirycznego, efektywności portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi. Efektywność rozumie się jako stosunek zysku do ryzyka portfeli akcji notowanych na GPW. Zakres czasowy badania podzielono na trzy okresy w taki sposób, aby ukazać różnicę w efektywności portfeli podczas słabej koniunktury giełdowej. Spośród metod badawczych wykorzystano m.in. analizę porównawczą oraz analizę regresji do obliczenia wartości współczynnika beta. Efektywność portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi i tych niezabezpieczonych została zmierzona wskaźnikami Sharpe'a, Treynora, Jensena, Information Ratio i Sortino. Sformułowano hipotezę badawczą stwierdzającą, że portfele spółek zabezpieczone derywatami są bardziej efektywne niż portfele niezabezpieczone (indeksy giełdowe). W badanym okresie portfele zabezpieczone opcjami indeksowymi charakteryzowały się wyższą stopą zwrotu i niższym ryzykiem niż portfele indeksów giełdowych. Zostało to potwierdzone przez analizę kształtowania się mierników efektywności. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article quantitative research was conducted on data from the Warsaw Stock Exchange (WSE) for the years 2007-2015. The research focused on an assessment of the success of using derivatives in the context of increasing rates of return and lowering risk. The aim of the article is to check the efficiency of portfolios hedged by index options quoted on the WSE. The time frame was divided into 3 independent periods in order to show the difference in the level of portfolios' efficiency during the bearish trend on the market. In the research quantitative methods have been used, among them comparative analysis and regression analysis to calculate the beta coefficient. The efficiency of hedged portfolios and indices has been measured with the use of the Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen's alpha, Information ratio and Sortino ratio. The hypothesis is formulated that hedged portfolios are more efficient than unhedged ones (stock indexes). The research proved that in the periods given hedged portfolios had by far more favourable level of efficiency measures, so they were more efficient. Their profit to risk ratio was better when index options were included in portfolios. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
197-215
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Sopoćko, Rynkowe instrumenty finansowe, WN PWN, Warszawa 2005.
 • D. Ford, Opcje giełdowe. Metody i strategie. Przewodnik inwestora, Liber, Warszawa 1997.
 • E. Gruszczyńska-Brożbar, Rynek finansowy państw strefy euro, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych strefy euro, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 • E.F. Brigham, J. Houston, Fundamentals of Financial Management, 10th ed., Thomson South-western, Natorp Boulevard 2004.
 • E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, tłum. G. Łętocha et al., WIG Press, Warszawa 1998.
 • F. Sortino, The Sortino Framework for Constructing Portfolios, Focusing on Desired Target Return to Optimize Upside Potential Relative to Downside Risk, Elsevier Inc., USA, 2010.
 • F.K. Reilly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem I, II, tłum. A. Nowak et al., PWE, Warszawa 2001.
 • H. Mayo, Investments. An Introduction, South Western Cengage Learning, Mason, USA, 2011.
 • http://www.gpwinfostrefa.pl
 • http://www.sii.org.pl/7905/aktualnosci/newsroom/czym-sa-nowo-wprowadzane-opcje-miesieczne.html [dostęp: 14.12.2015].
 • J. Czekaj (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, WN PWN, Warszawa 2008.
 • J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • K. Jajuga, Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 2 uaktualnione, PWN, Warszawa 2006.
 • K. Mejszutowicz, Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2013.
 • K. Perez, J. Truszkowski, Portfel inwestycyjny, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • M. Bartkowiak, K. Echaust, Instrumenty pochodne. Wprowadzenie do inżynierii finansowej, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2014.
 • M. Flotyński, The efficiency of stock market indices in Poland - the empirical evidence, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, nr 386, Wrocław 2015.
 • M. Ridley, How to Invest in Hedge Funds, Kogan Page, London, UK, 2004.
 • R.G. Clarke, H. de Silva, S. Thorley, Fundamentals of Futures and Options (a summary), The Research Foundation of CFA Institute, 2013.
 • S. Antkiewicz, Procentowe instrumenty pochodne, w: K. Perez, U. Ziarko-Siwek, Inwestycje finansowe, CeDeWu.PL, Warszawa 2011.
 • W. Gontarski, Polskie toksyczne opcje walutowe, "Współczesna Ekonomia" 3, 2009, nr 2(10).
 • W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe na przykładzie polskich opcji walutowych, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2009.
 • Z. Bodie, R.C. Merton, Finanse, tłum. J. Stolarek, A. Stolarek, PWE, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424630
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.