Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 181-195
Tytuł artykułu

Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subordinated, Perpetual and Revenue Bonds in Poland - Attempt to Assess the Economic Impact of Amendments to the Act on Bonds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule zaprezentowano zmiany dotyczące obligacji nieskarbowych w Polsce, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o obligacjach z 2015 r., oraz podjęto próbę oceny ich ekonomicznych skutków. Nowa ustawa ma wspierać rozwój rynku opisywanych instrumentów finansowych. W tym celu wprowadzono m.in. nowe rodzaje obligacji - podporządkowane i wieczyste. Ponadto dokonano szeregu zmian mających na celu stworzenie warunków prawnych do rozwoju zdefiniowanych w prawie, ale nadal rzadko stosowanych obligacji przychodowych. W niniejszym artykule autor rozważa potencjalne ekonomiczne skutki dokonanych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author presents regulatory changes with respect to non-Treasury bonds in Poland, which have been introduced by the amendment to the Act on Bonds of 2015 and attempts to assess their economic effects. The aim of the new law was to support the development of the bond market. To this end new types of bond have been introduced: subordinated and perpetual bonds. Furthermore new regulations for revenue bonds have been adopted - bonds which had been defined in law but rarely used in practice. In this article the author discusses the potential economic impact of the changes to the law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181-195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A Brief History of the Basel Committee, Basel Committee on Banking Supervision, October 2015.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz. Urz. UE L 176/338.
 • E. Gruszczyńska-Brożbar, Obligacje instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych, w: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • E. Szweda, Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków, "Parkiet", www.parkiet.com, 30 lipca 2015 r.
 • J. Socha, Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
 • K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" 2012, nr 21(88).
 • K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, Obligacje projektowe - nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, "Studia BAS" 2014, nr 3(39).
 • M. Cummings, A living artifact from the Dutch Golden Age: Yale's 367-year-old water bond still pays interest, "Yale News" 22 września 2015 r.
 • M. Klupczyński, Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2015, nr 1.
 • M. Pawłowski, Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • M. Poniatowicz, Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 3.
 • M. Weber, Obligacje wieczyste nie dla każdego samorządu, "Rzeczpospolita", www.rz.pl, 20 czerwca 2013 r.
 • M. Weber, Pierwsze gminne obligacje przychodowe, "Rzeczpospolita", www.rz.pl, 17 lipca 2015 r.
 • M. Yglesias, Don't repay the national debt, "Slate Magazine", www.slate.com, 29 stycznia 2013 r.
 • N. Brereton-Fukui, Low interest rates could spur perpetual bonds, "The Washington Post", www.wsj.com, 24 lipca 2011 r.
 • Obligacje po zmianach, Alert prawny nr 10/2015, Deloitte.
 • Opinia merytoryczna na temat rządowego projektu ustawy o obligacjach (druk sejmowy nr 2735).
 • Ostateczne warunki oferty obligacji podporządkowanych serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A., 20 listopada 2015 r.
 • P. Śliwiński, K. Grybionko, Rynek obligacji komunalnych w Polsce, w: P. Śliwiński, M. Stępniewski (red.), Obligacje komunalne - zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne, Twigger, Warszawa 2009.
 • Przebieg procesu legislacyjnego, druk nr 2735, Sejm RP, www.sejm.gov.pl.
 • PZU liczy, że wyemituje obligacje podporządkowane bez zmian w prawie, "Puls Biznesu", www.pb.pl, 2 października 2014 r.
 • R. Atkins, T. Hale, Companies issue record levels of perpetual debt, "Financial Times", www.ft.com, 15 czerwca 2015 r.
 • R. Janik, Uwaga na obligacje podporządkowane. Przykład Getin Noble Banku, fairvalue.com, 15 września 2015 r.
 • R. Woźniak, Ustawa o obligacjach. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2015.
 • Rating & rynek, "Fitch Polska" 2015, nr 10(338).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 176/1.
 • S. Antkiewicz, Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce - instrumenty, innowacje, perspektywy, Wyd. UG, Gdańsk 2006.
 • T. Gałka, Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, CASE, Warszawa, 5 marca 2015 r.
 • T. Trewicz, Obligacje podporządkowane w świetle nowelizacji ustawy o obligacjach, obligacje24.com, 20 kwietnia 2015 r.
 • Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz. U. 2015, poz. 238.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z 19 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 140, poz. 938.
 • Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. Nr 146, poz. 1546.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
 • ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz. U. 1995, Nr 83, poz. 420 ze zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. Nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. Nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, Dz. U. 2015, poz. 128.
 • Uzasadnienie projektu ustawy o obligacjach, druk nr 2735.
 • W. Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1998.
 • www.gpwcatalyst.pl [dostęp: 15.12.2015].
 • Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Solvency I i II), Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424628
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.