Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 113-126
Tytuł artykułu

Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych - aspekty prawne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Anthroparchic Criticism of the Privatisation of Armed Conflict - Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie oceny zjawiska prywatyzacji konfliktów zbrojnych z punktu widzenia teorii nowego prawa globalnego Rafaela Dominga, opartego na założeniach personalistycznych. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. ujawniają się tendencje do decentralizacji i delegacji uprawnień państwa do użycia przemocy, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Na przełomie wieków typowe najemnictwo stało się formułą przestarzałą, niewygodną z punktu widzenia istniejących zakazów w prawie międzynarodowym. Najemnictwo przyjęło postać zinstytucjonalizowaną. Prywatne firmy wojskowe wprowadziły na rynek usług wojskowych standardy korporacyjne. Wielki kapitał pozwolił im poszerzyć zakres świadczonych usług. Artykuł wskazuje, że jednym z głównych zadań teorii konstytucyjnej w XXI w. jest uogólnienie i przeformułowanie pojęcia konstytucji państwa narodowego na potrzeby wypracowania modelu uniwersalnej konstytucji światowej. Autora interesuje odpowiedź na pytanie: Jak przebiega proces globalizacji prawa?, ale także: Czemu globalizacja prawa ma służyć?. W tym celu odwołuje się do antropoarchicznej koncepcji formy rządu dla ludzkości Rafaela Dominga. Wyjątkowość tej koncepcji, przy jednocześnie jej niedookreśloności, polega na nowatorskim pomyśle stworzeniu ładu, który pozwoliłby ogółowi stać się prawdziwym gospodarzem i posiadaczem Ziemi. Prywatne firmy wojskowe przyczyniają się do powstania nowego sektora globalnego bezpieczeństwa, który ulega jurydyzacji. W ocenie autora prawo tworzące się wokół prywatnych firm wojskowych może być uznane za transnarodową lex corrupta, czego głównym powodem jest zredukowanie osobowego wymiaru kontraktorów wojskowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess the phenomenon of the privatisation of armed conflict from the perspective of the personal theory of New Global Law developed by Rafael Domingo. Since the 1990s there has appeared a tendency towards the decentralisation and delegation of the authority of the State to use force, both internally and internationally. At the turn of the twentieth century the traditional form of mercenary became outdated and inconvenient because of the existing prohibitions in international law. Private military companies introduced corporate standards into the market for military services. The article suggests that one of the main tasks of contemporary constitutional theory is the generalisation and reformulation of the concept of the constitution of the nation state in view of the need to work out a universal model of a world constitution. The author is interested in answers to questions such as: How does the globalisation of the law take place?, and also What is globalisation for? For this purpose the article refers to the ideas of Rafael Dominigo. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
113-126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • "Quadrennial Defense Review" z 19 maja 2001 r., http://www.defence.gov [dostęp: 15.12.2014].
 • A. Gwiazda, Prywatne wojsko, "Wiedza i Życie" 2014, nr 4.
 • A. McDonald, Ghosts in the machine: some legal issues concerning US military contractors on Iraq, w: M.N. Schmitt, J. Pejic (eds.), International Law and Armed Conflict, Exploring the Faultlines: Essays in Honour of Yoram Dinstein, Leiden 2007.
 • A. Moravcsik, Liberal international relations theory: a scientific assessment, w: C. Elman, M.F. Elman (eds.), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, Cambridge 2003.
 • A. Moravcsik, Taking preferences seriously: a liberal theory of international politics, "International Organization" 51, 1997.
 • Å.G. Østensen, UN Use of Private Military and Security Companies: Practices and Policies, DCAF 2011, www.dcaf.ch [dostęp: 15.12.2014].
 • A.H. de Wolf, Modern condottieri in Iraq: privatizing war from the perspective of international and human rights law, "Indiana Journal of Global Legal Studies" 13(2), 2006.
 • A.-M. Slaughter Burley, International law and international relations theory: a dual agenda, "American Journal of International Law" 98, 1993.
 • A.-M. Slaughter, A liberal theory of international law, "The American Society of International Law Proceedings" 94, 2000.
 • A.-M. Slaughter, Global government networks, global information agencies, and disaggregated democracy, "Michigan Journal of International Law" 24, 2002-2003.
 • Art. 47 I Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych Genewa, 8 czerwca 1977 r., Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175, załącznik.
 • Art. 47 I Protokołu dodatkowego z 8 czerwca 1977 do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175, załącznik.
 • C. Kinsey, Corporate Soldiers and International Security, New York 2006.
 • D. Sidakis, Private military companies and state sovereignty: regulating transnational flows of violence and capital, w: J. Eckert, F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann (eds.), Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law, Farnham 2009.
 • G. Teubner, Global Bukowina: legal pluralism in the world society, w: Global Law Without a State, Dartmouth 1997.
 • G. Teubner, Global private regimes: neo-spontaneous law and dual constitution of autonomous sectors?, w: K.-H. Ladeur (ed.), Public Governance in the Age of Globalisation, Aldershot 2004.
 • G. Teubner, Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywy dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo, Wykład im. Leona Petrażyckiego wygłoszony na Wydziale Prawa i Administracji UW 27 maja 2004 r., Ius et Lex, Warszawa 2004.
 • https://www.eda.admin.ch [dostęp: 15.12.2014].
 • J. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns, Princeton, NJ, 1996.
 • K. Dobrzeniecki, Lex informatica, Toruń 2008.
 • Konwencja Organizacji Jedności Afrykańskiej o eliminacji najemników w Afryce z 3 lipca 1977 r., która weszła w życie 22 kwietnia 1985 r.
 • M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków-Warszawa 1998.
 • Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu rekrutacji, wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 4 grudnia 1989 r.
 • Montreux Document on pertinent international legal obligations and good practices for States related to operations of private military and security companies during armed conflicts.
 • N. MacCormick, Institutional normative order: a conception of law, "Cornell Law Review" 82, 1996-1997.
 • N. MacCormick, Questioning Sovereignty, Oxford 1999.
 • Private Military Companies DCAF Backgrounder, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 4/2006, http://www.dcaf.ch/Publications/Private-Military-Companies [dostęp: 14.12.2014].
 • R. Domingo, The New Global Law, Cambridge 2011.
 • Report of the Special Rapporteur (UN doc. E/CN.4/1993/18).
 • Report of the Special Rapporteur (UN doc. E/CN.4/1995/29).
 • Report of the Special Rapporteur (UN doc. E/CN.4/1996/27).
 • Report of the Special Rapporteur (UN doc. E/CN.4/1997/24.
 • S. Percy, Mercenaries: The History of a Norm in International Relations, Oxford 2007.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Prawo (I-II, q. 90-105), t. 13, tłum. P. Bełch, Londyn 1986.
 • T.K. Adams, The new mercenaries and the privatization of conflict, "Parameters: U.S. Army War College" 29(2), 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424574
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.