Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 57-70
Tytuł artykułu

Niezależność prokuratury i prokuratorów - nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Independence of Prosecutors and the Public Prosecutor's Office - New Solutions Against the Background of the Current Controversies (Some Remarks on the Act of 28 January 2016 - Law on the Public Prosecutor's Office)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z funkcjonowaniem niezależności prokuratora i prokuratury jako jednolitego organu. W ramach uwag wprowadzających wskazane zostały rozwiązania, jakie w obrębie niezależności wypracowane zostały po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu wraz z uwzględnieniem przyjętych w tym zakresie zapisów konstytucyjnych. Ponadto omówiono standardy europejskie przyjęte przez organizacje europejskie, w szczególności Komitet Ministrów Rady Europy i Komisję Wenecką, w zakresie zapewnienia niezależności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości z równoczesną konfrontacją przyjętych dotychczas przez Polskę rozwiązań ustawowych. Rzetelnie przedstawiono funkcjonowanie i ustrój prokuratury w kontekście realizacji postulatu niezależności wraz z wprowadzeniem nowelizacji z 2009 r. i zmianą ustawy o prokuraturze. Prowadzone rozważania w sposób w miarę jednoznaczny wskazały na wątpliwość potrzeby wprowadzania zmian w do stanu prawnego wypracowanego w 2009 r., a w części III publikacji zwrócono uwagę na przyjęte w Prawie o prokuraturze zapisy pozostające w bezpośrednim związku z niezależnością prokuratury i prokuratorów. Przy czym, jak przyjęto w wniosku końcowym, realna ocena wprowadzonych ustawą Prawo o prokuraturze rozwiązań będzie mogła nastąpić z chwilą wejścia ustawy w życie. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning in practice of the independence of the public prosecutor's office and individual prosecutors in Poland has been examined. First, the solutions adopted upon completion of the Round Table discussion are presented, taking into consideration the constitutional provisions then adopted. Next the European standards approved by European organisations and in particular the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Venice Commission regarding assurance of the independence of the judiciary are discussed and confronted with the statutory solutions that have till date applied in Poland. A fair assessment of the functioning and the regime of the public prosecutor's office has been made in the context of the implementation of the amendments of 2009 to the law on the public prosecutor's office, showing that no further amendments to, or changes in the existing status quo are necessary. In the third part of the paper, the recent provisions adopted directly with regards to the independence of prosecutors and the public prosecutor's office are presented, although their actual assessment will only be possible once the new law has come into force. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57-70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • H. Suchocka, W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy "Demokracja poprzez Prawo"), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 76, 2014, z. 2.
 • Dz. U. 1989, Nr 75, poz. 44.
 • A. Herzog, Niezależność prokuratury - mit czy nadzieja?, "Prokuratura i Prawo" 2009, z. 1.
 • J. Kędzierski, O niezależność prokuratury - w kręgu faktów i mitów, "Prokuratura i Prawo" 2009, z. 1.
 • J. Smoleński, Rodowód leninowskiej koncepcji prokuratury i jej ustawowa realizacja, "Problemy Praworządności" 1970, z. 7/8.
 • Ustawa z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1375.
 • Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Minister of the Council of Europe on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System.
 • The 1990 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors.
 • The 1999 IAP (International Association of Prosecutors) Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors.
 • The Bordeaux Declaration of the Consultative Council of European Judges (CCJE) and the Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) on "Judges and Prosecutors in a Democratic Society".
 • The European Guidelines on Ethics and Conduct for Public Prosecutors (Council of Europe, "Budapest Guidelines", 2005).
 • European Standards as regards the Independence of the Judicial System, part II - the prosecution service (CDL- AD(2010)040).
 • Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Minister of the Council of Europe on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System.
 • T. Grzegorczyk, Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 2009 roku ustawy o prokuraturze, "Prokuratura i Prawo" 2010, z. 1/2.
 • W. Grzeszczyk, Nowy model ustrojowy prokuratury, "Prokuratura i Prawo" 2010, z. 3.
 • B. Mik, Nowe gwarancje niezależności prokuratury i prokuratorów - fakt, czy iluzja, "Prokuratura i Prawo" 2010, z. 5.
 • Druk 162, Prawo o prokuraturze, uzasadnienie.
 • Dz. U. 2014, poz. 1075 ze zm.
 • Opinia uzupełniająca Prokuratora Generalnego do poselskich projektów ustawy - Prawo o prokuraturze (druk sejmowy 162 i 162-A) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (druk sejmowy 163), dostępna na: www.pg.gov.pl [dostęp: 17.02.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171424564
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.