Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 73-87
Tytuł artykułu

Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. wielkopolskim

Warianty tytułu
The Financial Independence of Rural Gminas in the Wielkopolskie Voivod-Ship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielność finansowa stanowi ważny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza obszarów wiejskich. Gminy wiejskie, głównie położone peryferyjnie do większych ośrodków miejskich, charakteryzuje znacznie niższy potencjał dochodowy. Oznacza to jednocześnie niższy poziom samodzielności finansowej gmin wiejskich, co w rezultacie może stanowić barierę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Problem ten stanowi priorytet w polityce Unii Europejskiej. Celem głównym artykułu jest syntetyczna ocena poziomu samodzielności finansowej gmin wiejskich woj. wielkopolskiego w 2013 r. Podstawę informacyjną przeprowadzonych badań, przy wykorzystaniu do oceny kondycji finansowej gmin metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution), stanowiły dane pochodzące z GUS (Bank Danych Lokalnych - Finanse publiczne za 2013 r.) oraz Ministerstwa Finansów (Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013). (abstrakt oryginalny)
EN
Financial independence is an important factor in socio-economic development, especially in rural areas. Rural gminas (communities), mainly located peripherally to larger urban centers, have significantly lower revenue potential. This also means a lower level of financial independence of rural gminas, which in turn can be a barrier in multifunctional rural development. This issue is a priority for the European Union. The main objective of this article is a synthetic assessment of the level offinancial independence of rural gminas in the Wielkopolskie voivodship in 2013. The basis of information studies, using the method TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity is an Ideal Solution) to assess the financial condition of municipalities, were data from the Central Statistical Office (Local Data Bank - Public finances for 2013) and Ministry of Finance (Indicators for assessing the financial position of local government units in 2011-2013). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73-87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych - Finanse publiczne (2013), GUS, www.stat.gov.pl.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium S. A., Warszawa.
 • Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F. (2014), Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 346.
 • Heller J. (2006), Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(24), Warszawa.
 • Heller J., Farelnik E. (2013), Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(52), Warszawa.
 • Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH.
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Sobczyk A. (2010), Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania, "Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW, nr 81, Warszawa.
 • Surówka K. (2013), Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Trussel J. M., Patrick P. A. (2009), A predictive model of fiscal distress in local governments, "Journal of Public Budgeting. Accounting & Financial Management", Vol. 21(4).
 • Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce (2014), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Wang X., Dennis L., Tu Y. S. (2007), Measuring financial condition: a study of U.S. states, Public Budgeting & Finance, Vol. 27, No. 2.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013 (2014), Ministerstwo Finansów, www.finanse.mf.gov.pl.
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Zalewski A. (2009), Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse gminy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46.
 • Zawora J. (2010), Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, "Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", Zeszyty Naukowe SGGW, nr 81, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417579
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.