Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 47-61
Tytuł artykułu

Konwergencja gospodarcza w Polsce w ujęciu sektorowym

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Convergence in Poland by Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje o badaniu konwergencji gospodarczej województw w ujęciu sektorowym, stanowiąc przykład zastosowania metod nieparametrycznych. Jako podstawowe narzędzie wnioskowania o konwergencji zastosowano nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis), którą wzbogacono metodą estymacji jądrowej, zaproponowaną przez Quaha, polegającą na analizie rozkładu produktywności pracy i jej zmian w czasie. Zastosowanie jej w połączeniu z DEA pozwoliło przedstawić ewolucję rozkładu produktywności pracy w województwach w kolejnych latach. Ponadto na podstawie wyników dekompozycji indeksu Malmquista przeprowadzono analizę alternatywnych rozkładów badanej zmiennej z uwzględnieniem wpływu poszczególnych składowych tego indeksu na zmiany jej rozkładu. W badaniu pokazano główne źródła konwergencji (dywergencji) gospodarczej w sektorach rolniczym, przemysłowym i usługowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the study of economic convergence of the Polish voivodships by sector, and is an example of the use of nonparametric methods. As a basic tool used to apply for the convergence of nonparametric method of DEA (Data Envelopment Analysis), which enriched nuclear estimation method, proposed by Quah, involving the analysis of the distribution of labor productivity and its changes over time. Its use in conjunction with the DEA allowed to present the evolution of the distribution of labor productivity in the voivodships in the coming years. Moreover, based on the results of the Malmquist decomposition index, analysis was carried out of alternative distributions of the variable, taking into account the impact of the individual components of the index on changing its distribution. The study shows the main sources of economic convergence (divergence) in agriculture, industry and services sectors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47-61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Bibliografia
 • Barro R., Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, "Journal of Political Economy", Vol. 100, No. 2.
 • Bernard A., Jones C. (1996), Productivity And Convergence Across U.S. States and Industries, "Empirical Economics", Vol. 21, No. 6.
 • Carree M., Klomp L., Thurik A. (1999), Productivity Convergence in OECD Manufacturing Industries, "Tinbergen Institute Discussion Paper", No. 65.
 • Charnes A., Cooper W. W., Rhodes E. (1978), Measuring The Efficiency Of Decision Making units, "European Journal of Operational Research", Vol. 2, No. 6.
 • Dollar D., Wolff E. (1998), Convergence Of Industry Labour Productivity Among Advanced Economies, 1963-1982, "Review of Economics and Statistics", Vol. 70, No. 4.
 • Doyle E., O'Leary E. (1999), The Role Of Structural Change In Labour Productivity Convergence Amongeuropean Countries: 1970-1990, "Journal of Economic Studies", Vol. 26, No. 2.
 • Färe R., Grasskopf S., Lindgren B., Roos P. (1993), Productivity Developments In Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach, [W:] Data Envelopment Anelysis: Teory, Metodology And Application, Springer Sciencet Business Media, LLC.
 • Growiec J. (2012), Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Guzik B. (2009), Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kosmalski R. (2010), Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3, Uniwersytet Warszawski.
 • Kulczycki P. (2005), Estymatory jądrowe w analizie systemowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Kumar S., Russell R. (2002), Technological change, technological catch-up, and capital deepening: Relative contributions to growth and convergence, "American Economic Review", Vol. 92, No. 3.
 • Kusideł E. (2013), Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie dla osiągania celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Malaga K. (2004a), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE Poznań, Prace habilitacyjne, nr 10.
 • Malaga K. (2004b), Konwergencja gospodarcza w krajach OECD. Wyniki badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe", nr 41, Poznań.
 • Malaga K., Kliber P. (2007), Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo AE Poznań.
 • Malaga K. (2015), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://www.pte.pl/pliki/2/12/K. Malaga.pdf (dostęp - 15 marca 2015 r.).
 • Malmquist S. (1953), Index Numbers and Indifference Surfaces, Trabajos de Estatistica, Vol. 4.
 • Muller G. (2000), A Glimpse on Sectoral Convergence of Productivity Levels, "Halle Institute for Economics Research Discussion Paper", No. 133.
 • Sala-i-Martin X. (1996a), Classical Approch to Convergence Analysis, "Economic Journal", Vol. 106, No. 437.
 • Sala-i-Martin X. (1996b), Regional Cohesion: Evidence and theories of regional growth and convergence, "European Economic Review", Vol. 40, No. 6.
 • Silverman B. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Monographs on Statistics and Applied Probability, London, Chapman and Hall.
 • Tawers G. (2002), A Bibliography of Data Envelopment Analysis (1978-2000), Rutcor Research Report, http://rutcor.rutgers.edu/pub/rrr/reports2002/1_2002.pdf (dostęp - 15 marca 2015 r.).
 • Quah D. (1997), Empirics of Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs, "Journal of Economic Growth", Vol. 2, No. 1.
 • Wong W.-K. (2006), OECD convergence: A sectoral decomposition exercise, "Economics Letters", Vol. 93, No. 2.
 • Wójcik P. (2008a), Konwergencja czy dywergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2, Uniwersytet Warszawski.
 • Wójcik P. (2008b), Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171417571
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.