Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 56 | 59-70
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions and Prospects of the Development of Intermodal Logistics Network in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój transportu intermodalnego wciąż stanowi jeden z priorytetów Komisji Europejskiej, kładącej nacisk na zrównoważone rozwiązania w rozwoju gospodarczym. Ekologiczne i społeczne efekty wynikające ze zmiany struktury rodzajowej transportu na rzecz zwiększenia udziału rodzajów transportów alternatywnych do samochodowego, nie podlegają wątpliwości. Dla ich skutecznego wdrażania konieczne jest jednak zapewnienie przynajmniej porównywalnych kosztów i czasu tak realizowanych przewozów. Warunkiem tego jest dostęp do intermodalnej sieci logistycznej oferującej odpowiednią infrastrukturę liniową i punktową. Jej rozwój jest uzależniony od wielu czynników: skutecznej krajowej polityki transportowej, koordynacji działań i właściwego planowania na różnych szczeblach, znajdowania odpowiednich źródeł finansowania, a także mądrego inwestowania w badania i skutecznego wykorzystywania ich wyników. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań w tym zakresie, identyfikując główne przyczyny niskiego stanu rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce, a jednocześnie wskazując możliwe kierunki działań, pozwalających na korzystne zmiany w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of intermodal transport is still a priority of the European Commission, putting stress on sustainable solutions in the economical growth. Ecological and social aspects resulting from a change of transport modes structure leading to a bigger share of modes alternative to road transport remains beyond all doubt. But for the efficient implementation it is necessary that the solutions are comparable to road transport in terms of costs and time. This is conditioned on accessibility to intermodal logistics network offering adequate nodal and linear infrastructure. Its development is conditioned on a number of factors: efficient transport policy on the national level, coordination of all related activities and proper planning on various levels, adequate financial resources, finally - purposeful investments in relevant research programs, with the aim that their outcomes are efficiently applied in practice. The paper presents selected results of a research project focused on these issues. The main reasons for low degree of the development of intermodal logistics network in Poland are identified. At the same time some practical measures leading to improvements are proposed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59-70
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
Bibliografia
  • 1. Fechner I.: Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Transport, z. 76. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2010.
  • 2. Hajdul M.: Model zintegrowanego systemu przewozów multimodalnych ładunków zjednostkowanych, [w:] Mindur L. (red.): Europa-Azja. Gospodarka, transport. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
  • 3. Hajdul M., Kawa A., Golińska K., Pawlewski P.: Cooperative Purchasing of Logistics Services among Manufacturing Companies based on Semantic Web and Multi-Agent System, [in:] Demazeau Y. (et al.) (eds.): 8th International Conference on Practical Applications of Agents and Multiagent Systems. "Advances in Intelligent and Soft Computing", vol. 71, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
  • 4. Commission of the European Communities. COM (2006) 336 - Freight Transport Logistics in Europe - the key to sustainable mobility. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (28-6-2006).
  • 5. Commission of the European Communities. COM (2006) 314 - Keep Europe moving - Sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the European Commission's 2001 Transport White Paper. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: 4 (22-6-2006).
  • 6. Mindur L. (red.), Wronka J., Fechner I., Guszczak B., Foltyński M., Hajdul M., Krzyżaniak S.: Niepublikowane raporty z realizacji zadań projektu badawczego pn. Intermodalna sieć logistyczna w Polsce - koncepcja rozwiązań modelowych i uwarunkowania wdrożeniowe: <br> 6.1 - Zadanie 1. Diagnoza stanu w zakresie prac badawczych, programów, aktów prawnych mających odniesienie do problematyki badań w projekcie. ILiM, Poznań 2009. <br> 6.2 - Zadanie 2. Diagnoza krajowej infrastruktury transportowo-logistycznej z punktu widzenia możliwości realizacji intermodalnej sieci logistycznej. ILiM, Poznań 2009.<br> 6.3 - Zadanie 3. Wyniki wszechstronnych badań analitycznych i prognostycznych. ILiM, Poznań 2010.<br> 6.4 - Zadanie 4. Opracowanie ogólnej metodyki tworzenia rozwiązań modelowych intermodalnej sieci logistycznej. ILiM, Poznań 2010.
  • 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dane dla 27 krajów UE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171416425
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.