PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | t. 14, z. 8, cz. 1 Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym | 75-90
Tytuł artykułu

Uwarunkowania efektywnej gospodarki finansowej w jednostce samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Effective Financial Management in the Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia istotę finansów publicznych, gospodarki finansowej oraz ich wpływ na perspektywy rozwojowe jednostek samorządowych w oparciu o wybrane przykłady Gminy Ozorków. Wskazuje podstawowe akty prawne oraz wykonawcze dotyczące finansów publicznych. Na ich tle zarysowuje finanse publiczne, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oraz ekonomiczne prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej gminy, a co za tym idzie jednostek organizacyjnych. Przedstawia wieloletnią prognozę finansową jako ważny element efektywnego zarządzania jednostką. Podkreśla znaczenie realistycznego planowania zarówno w zakresie inwestycji jak i wydatków bieżących w dłuższym horyzoncie czasowym, tak by zapewnić ich realizację, z zachowaniem zasady uzyskania jak największych efektów z danych nakładów. Wskazuje czynniki mierzalne jak i niemierzalne, które w znacznym stopniu wpływają na efektywne gospodarowanie finansami gminy. Na wybranych przykładach przedstawia budżet, jego realizację oraz wieloletnią prognozę finansową wskazując realia makro i mikro ekonomiczne finansów publicznych z uwzględnieniem zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Istotnym jest rzetelność, jawność i przejrzystość finansów publicznych, która w konsekwencji przekłada się na zachowanie racjonalnej gospodarki środkami publicznymi na poszczególnych płaszczyznach wykonywania budżetu. Dotyczy to dochodów (bieżących, majątkowych), wydatków (bieżących, majątkowych), przychodów oraz rozchodów, a także możliwości inwestycyjnych Gminy. Podkreśla znaczenie wytyczenia przez samorząd celów, zadań, przedsięwzięć, inwestycji w sposób pozwalający na wskazanie zadań priorytetowych oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na ich realizację. Ponadto wskazuje rolę szeroko rozumianej kontroli zarządczej w ograniczaniu ryzyka oraz dokonuje zdefiniowania pojęcia efektywności na tle zarządzania i finansów. (fragment tekstu)
EN
In the article the author presents the essence of public finances, financial management and its impact on further perspectives of the development of local governments at the example of Ozorków Community. The author presents the main laws and regulations of public finances, on which outlines the finances, internal and external conditions including economic ones of the effective financial management of the local government including other organizational units. The author presents also long term financial forecast, as an important element of the strategic management of the unit. Moreover, measurable as well as immeasurable factors, which significantly influences the effective financial management of the local government. Presents the budget and the long term financial forecast in macro and micro economic circumstances and their importance in the management of local government's finances. At the same time stresses the importance of the Act of Liability for breach of the discipline of public finances in light of the existing financial law. Important role plays the fairness, openness and transparency of public finances, what results in rational management of public finances at given levels of budget execution. It refers to incomes (current and property), expenses (current and property), revenues and expenditures as well as investment possibilities of the local government. The author underlines the importance of the strategy, targets setting and the mission of the government, indicates the role of the management control in skillful management and the reduction of risk under the conditions of unstable environment. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Czołpińska E. (5/2010), Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne.
 • Czudec A., Kata R. (5/2013), Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne.
 • Dębowska-Sołtyk M. (7-8/2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - cel i zadania systemu, Finanse Komunalne.
 • Domańska M. (2012), Wykorzystanie rachunkowości i finansów w zarządzaniu Gminą, [w:] J. Wroniecki, Ł. Prysiński (red), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, t. XIII, zeszyt 12, Garwolin- Łódź.
 • Domańska M. (2012), Wieloletnia prognoza finansowa w warunkach niestabilnego otoczenia - studium przypadku na przykładzie Gminy Ozorków, [w:] M. Wypych (red), Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach niestabilnego otoczenia, t. XIII, zeszyt 14, Łódź.
 • Domańska M., Sobolewski W. (2011), Ryzyko w zarządzaniu finansami na przykładzie Gminy Ozorków, [w:] A. Jackiewicz (red.), Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka, t. XII, zeszyt 13, wyd. SWSP i Z, Brodnica.
 • Drozdowski R., Jóźwiak M., Wiktorowska U., Walczak P. (2009), Nowa ustawa o finansach publicznych, Poradnik dla samorządowców, MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, nr 3, NIK, 2005.
 • Jastrzębska M. (1-2/2013), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w opinii tych jednostek i instytucji kontroli zewnętrznej, Finanse Komunalne.
 • Sprawozdanie Rb - 27S za 2012 r. Gminy Ozorków.
 • Ustawa o finansach publicznych komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego TAXPress, Warszawa 2010.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 594).
 • Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro dokonywanych w Urzędzie Gminy w Ozorkowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171413823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.