Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 141 | 9-29
Tytuł artykułu

Analiza i porównanie EVA oraz mnożników rynkowych wybranych spółek należących do sektora energetycznego i notowanych na GPW

Autorzy
Warianty tytułu
Analysis and Comparison of EVA and Market Multipliers of Selected Energy Sector Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje analizę ekonomicznej wartości dodanej wraz z porównaniem mnożników wartości rynkowej spółek należących do branży energetycznej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2013. Artykuł wskazuje na celowość wykorzystywania wskaźnika EVA w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ukazuje zmienność podstawowych wskaźników giełdowych uzależnionych od efektywności zarządzania przedsiębiorstwem oraz poziomu konkurencyjności. Wykonana analiza potwierdza, że wartość rynkowa przedsiębiorstw uzależniona jest od wygenerowanej wartości dodanej, przez co posiadanie informacji EVA pozwala na uzyskanie przewagi inwestycyjnej. Spółki kreujące EVA nie tylko pomnażają kapitał w nie zainwestowany i tym samym zwiększają bogactwo właścicieli, ale także w długim okresie osiągają przewagę konkurencyjną nad spółkami ze swojego sektora. Miernik EVA jest zatem jednym z najlepszych wskaźników służących do oceny poziomu spełnienia podstawowego celu działalności przedsiębiorstwa, którym jest dążenie do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an economic analysis of value added together with the comparison of market value multipliers of energy sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2008-2013. It indicates the functionality of application of the EVA indicator in corporate management and shows the variability of basic stock exchange indicators depending on corporate management efficiency and the level of competitiveness. The analysis confirms that the corporate market value depends on the generated value added. Thus, the possession of EVA information allows for the acquisition of investment advantage. EVA creating companies do not only multiply the invested capital and increase the shareholders' wealth but also reach a long-term competitive advantage over other companies in the sector. The EVA measure is, as a consequence, one of the best indicators to evaluate the basic goal of corporate activity, i.e. aspiration to maximise the value for shareholders.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bielecki J. K., Pawłowicz L., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bojańczyk M., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach niestabilności rynku kapitałowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Dobiegała-Korona B., Herman A., Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 • Dudycz T. (red. nauk.), Osbert-Pociecha G., Brycz B., Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Hamrol M., Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie statyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Manikowski A., Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Myers R., Metric Wars, "CFO - The Magazine for Senior Financial Executives", October 1996 (vol. 12).
 • Nita B, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Panfil A., Szablewski A., Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013.
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Value Based Management, koncepcja, narzędzia, przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 • Szablewski A., Tuzimek R., Wycena i zarządzanie wartością firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 • Tuzimek R., Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. nauk. D. Zarzecki, Szczecin 2006.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171396355
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.