PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 5 | 50-64
Tytuł artykułu

Społecznie odpowiedzialny projekt - opracowanie definicji na podstawie przeglądu literatury z zakresu społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami

Warianty tytułu
Socially Responsible Project - developing a definition based on literature regarding social responsibility and project management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności dotyczy biznesu, uczelni oraz indywidualnych osób. Myślenie społecznie odpowiedzialne z założenia wspiera dążenia do zrównoważonego rozwoju poprzez działanie dla dobra interesariuszy organizacji, którzy reprezentują interesy różnorodnych grup, z trzech rodzajów otoczenia. Tak jak w organizacjach, również i w zarządzaniu projektami pojawiają się problemy z integracją celów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Dlatego postanowiono rozwinąć pomysł włączenia filozofii społecznej odpowiedzialności w strategię zarządzania projektami. Dostrzegając brak opracowań w tym zakresie, autorzy niniejszego artykułu podjęli próbę stworzenia pierwszej definicji społecznej odpowiedzialności projektu, która może posłużyć jako podstawa do dyskusji o koncepcji społecznej odpowiedzialności projektu. W tym celu dokonali analizy najpopularniejszych definicji pojęcia "społeczna odpowiedzialność" oraz "projekt". Posługując się wyszukiwarką internetową Google Scholar, w pierwszej kolejności odnaleźli po dwadzieścia polsko- i angielskojęzycznych definicji społecznej odpowiedzialności. Wyróżnili powtarzające się wątki tematyczne, nazwane w niniejszym artykule kategoriami, i porównali częstotliwości ich występowania. Analogicznie postąpili w przypadku definicji projektu. Analiza posłużyła do identyfikacji obszarów wspólnych definicji społecznej odpowiedzialności i projektu, a wnioski umożliwiły opracowanie pierwszej definicji społecznej odpowiedzialności projektu, której prezentacja jest głównym celem publikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Social Responsibility concept applies to business, university and individuals. It is assumed that socially responsible thinking supports sustainable development through operations for the sake of stakeholders, who represent groups of interest from three kinds of environment - social, economic and ecological. Usually, there are some balance problem between integration of objectives from those three fields. They appear during project management process, exactly like during company operation processes. Due to this similarity, an idea of integrating Social Responsibility philosophy with project management appeared. The lack of literature connecting those two concepts, resulted in need of creating definition of a socially responsible project as a basis for discussion about socially responsible project approach. Firstly, authors analyzed twenty Polish and twenty English definitions of a "social responsibility" and a "project" by using Google Scholar source. Secondly, by comparing definitions of discussed issues, some new categories were identified and also, the frequency of their occurrence was measured. The research resulted in identifying common features of both definitions and, eventually, creating a definition of a "socially responsible project" - the main purpose of this publication(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
50-64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fifth Edition, wydanie polskie, PMI, Warszawa 2013.
 • Babu A.J.G., Suresh N., Project management with time, cost, and quality considerations, "Journal of Operational Research" 1996, Vol. 88, No. 2, s. 320-327, http://dx.doi.org/ 10.1016/0377-2217(94)00202-9.
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu-charakter prawny?, [w:] M. Bernatt, J. Bogdanienka, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - krytyczna analiza, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011, s. 29-48.
 • Blair I.V., Urland G.R., Ma J.E., Using Internet Search Engines to estimate word frequency, "Behavior Research Methods, Instruments & Computers" 2002, Vol. 34, No. 2, http://dx.doi.org/10.3758/BF03195456, s. 286-290.
 • Borkowska S., CSR wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2005, nr 6, s. 9-29, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/borkowska_zzl_6_2005.pdf.
 • Burke L., Logsdon J.M., How corporate social responsibility pays off, "Long Range Planning" 1996, Vol. 29, No. 4, s. 495-502, http://dx.doi.org/10.1016/0024-6301(96)00041-6.
 • Carroll A.B., Corporate Social Responsibility. Evolution of a definitional construct, "Business and Society" 1999, Vol. 38, No. 3, s. 268-295, http://dx.doi.org/10.1177/000765039903800303.
 • Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, Vol. 34, No. 4, s. 39-48, http://dx.doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G.
 • Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2008, Vol. 15, No. 1, s. 1-13, http://dx.doi.org/10.1002/csr.132.
 • Dallimer M.T., et al., Temporal changes in greenspace in a highly urbanized region, "Biology Letters" 2011, Vol. 7, No. 5, s. 763-766, http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2011.0025.
 • Dinsmore P.C., Cabanis-Brewin J., The AMA Handbook of Project Management, Second edition, Amacom, 2006.
 • Doktór K., Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 6, s. 31-46, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/doktor_zzl_6_2005.pdf.
 • Drobniak A., Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Dziekoński K., Projekty w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" 2011, t. 3, nr 4, s. 125-134.
 • Dziekoński K., Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie" 2010, t. 2, nr 4, s. 97-104.
 • Evaristo R., Fenema van P.C., A typology of project management: emergence and evolution of new forms, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 5, s. 275-281, http://dx.doi.org/ 10.1016/S0263-7863(98)00041-6.
 • Freeman R., Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Friedman M., Capitalism and Freedom, The University of Chicago Press, 1962.
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, Springer, New York 2007.
 • Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, [w:] W.Ch. Zimmerli, M. Holzinger, K. Richter (eds.), Corporate Ethics and Governance, Springer, New York 2007, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14.
 • Galant-Pater M., Przyczyny porażek i sukcesów informatyzacji biznesu w świetle badań empirycznych, [w:] J. Gawlik, A. Kiełbus (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, PTZP, Zakopane 2009, s. 314-323, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/035_Galant-Pater.pdf.
 • Garriga E., Melé D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, "Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 53, No. 1, s. 51-71, http://dx.doi.org/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34.
 • IPMA, PRINCE2 - skuteczne zarządzanie projektami, Office of Government Commerce, TSO, London 2010.
 • Jager P. de, Resistance to change: a new view of an old problem, "The Futurist" 2001, Vol. 35, No. 3, s. 24-27.
 • Kegan R.L., The real reason people do won't change, "Harvard Business Review" 2001, November, s. 85-92.
 • Kerzner H., Advanced Project Management. Best Practices on Implementation, second edition, John Wiley & Sons, New Jersey 2004.
 • Kerzner H., Advanced Project Management. Edycja polska, Onepress, 2005.
 • Kerzner H.R., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 11th ed., John Wiley & Sons, New York 2013.
 • Korenik D., Refleksja na temat społecznej odpowiedzialności banku komercyjnego, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 3(45), s. 22-41, http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/bezp.bank_3-2011_.pdf.
 • Kowalska I., Dziekoński J., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik wzrostu konkurencyjności spółki Raisio, [w:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wyd. SGGW, Warszawa 2012, s. 47-58.
 • Kowalska I., Fraszczyk T,, Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży chemicznej-ekonomiczne implikacje, [w:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wyd. SGGW, Warszawa 2012, s. 67-76.
 • Kreiner K., In Search of Relevance: Project Management in Drifting Environments, "Scandinavian Journal of Management" 1995, Vol. 11, No. 4, s. 335-346, http://dx.doi.org/10.1016/0956-5221(95)00029-U.
 • Kuraszko I., Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, "Ekonomia Społeczna Teksty" 2007, http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/53/Spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu_i_ekonomia_spoleczna_Rok_Kuraszko_2007.pdf?sequence=1.
 • Lachiewicz S., Wojsa A., Znaczenie i cechy sprawnego zarządzania jakością w procesie realizacji projektów inwestycyjnych - na przykładzie sektora nieruchomości komercyjnych, "Problemy Zarządzania" 2012, nr 2(10), s. 58-71.
 • Lee S.Y., Carroll C.E., The emergence, variation, and evolution of corporate social responsibility in the public sphere, 1980-2004: The exposure of firms to public debate, "Journal of Business Ethics" 2011, Vol. 104, No. 1, s. 115-131, http://dx.doi.org/10.1007/s10551-011-0893-y.
 • Lichtenstein D.R., Drumwright M.E., Braig, B.M., The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donations to Corporate-Supported Nonprofits, "Journal of Marketing", Vol. 68, No. 4, s. 16-32.
 • Lombardi D.L., Designing Resilient Cities: A Guide to Good Practice, IHS BRE Press, Watford 2012.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów - Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • McWilliams A., Siegel D., Corporate Social Responsibility: a Theory of the firm perspective, "Academy of Management Review" 2001, Vol. 26, No. 1, s. 117-127, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2001.4011987.
 • Meredith J.R., Mantel Jr. S.J., Project Management. A Managerial Approach, Wiley, 2012.
 • Męcina J., Standardy w stosunkach pracy i dialog społeczny a społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] M. Bernatt, J. Bogdanienka, T. Skoczny (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011.
 • Munns A.K., Bjeirmi B.F., The role of project management in achieving project success, "International Journal of Project Management" 1996, Vol. 2, No. 14, s. 81-87, http://dx.doi.org/10.1016/0263-7863(95)00057-7.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Packendorff J., Inquiring Into the Temporary Organization: New Directions for Project Management Research, "Scandinavian Journal of Management" 1995, Vol. 11, No. 4, s. 319-333, http://dx.doi.org/10.1016/0956-5221(95)00018-Q.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Paschen M.D., Leadership, Threats, and Change: How to Generate Leadership Strength by Understanding Problems and Crises. The Psychology of Human Leadership - How to Develop Charisma and Authority, Springer, 2014.
 • Pich M.T., Loch Ch.H., DeMeyer A., On Uncertainty, Ambiguity, and Complexity in Project Management, "Management Science" 2013, Vol. 48, No. 8, s. 1008-1023, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.48.8.1008.163.
 • Piekarz H., Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 700, s. 63-77.
 • Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź 2002, http://www.pmpp.pl/download/skrypt1.pdf.
 • Piwowar-Sulej K., Rola działu personalnego w zarządzaniu przez projekty, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 7.
 • Roberts R.W., Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory, "Accounting, Organizations and Society" 1992, Vol. 17, No 6, s. 595-612, http://dx.doi.org/ 10.1016/0361-3682(92)90015-K.
 • Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2(124), s. 33-47.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 49-50.
 • Sen S., Bhattacharya C.B., Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility, "Journal of Marketing Research" 2001, Vol. 38, s. 225-243, http://ssrn.com/abstract=2333479.
 • Shenhar A., Dvir D., Reinventing Project Management. The Diamond Approach to Successful Growth and Innovation, Harvard Business School Press, 2007.
 • Sikora J., Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w agroturystyce, [w:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wyd. SGGW, Warszawa 2012, s. 25-36.
 • Söderlunds J., Building theories of project management: past research, questions for the future, "International Journal of Project Management" 2004, Vol. 22, No. 3, s. 183-191, http://dx.doi.org/10.1016/S0263-7863(03)00070-X.
 • Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, "e-mentor" 2009, nr 5(32), s. 31-37, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/691.
 • Stawicka E., Ekonomiczna efektywność społecznej odpowiedzialności w biznesie, [w:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
 • Stern N., The New Climate Economy Report. UN's Climate Summit 2014, http://newclimateeconomy.report/.
 • Stern N., The state of the climate — and what we might do about it. TED Talk 2014, https://www.ted.com/talks/lord_nicholas_stern_the_state_of_the_climate_and_what_we_might_do_about_it.
 • Stępień P., Zarządzanie ryzykiem projektów, http://niespielak.eu/diego/PRINCE_Kuzak/Zarzadzanie_ryzykiem_projektow.doc.
 • Strebel P., Why do employees resist chnage?, "Harvard Business Review" 1996, May-June, s. 86-92.
 • Sullivan D., Nielsen NetRatings, Search Engine Ratings, 2003, http://thoughtleaderpedia.com/Marketing-Library/Search/NielsenSearchEngineRatings_032205.pdf.
 • Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 • Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2014.
 • Turner J.R., Cochrane R.A., Goals-and-methods matrix: coping with projects with ill defined goals and/or methods of achieving them, "International Journal of Project Management" 1993, Vol. 11, No. 2, s. 93-102, http://dx.doi.org/10.1016/0263-7863(93)90017-H.
 • Van Couvering E., The History of the Internet Search Engine: Navigational Media and the Traffic Commodity, "Information Science and Knowledge Management" 2008, Vol. 14, s. 177-206, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75829-7_11.
 • Walczak W., Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, "Master of Business Administration" 2009, t. 17, nr 4, s. 125-134.
 • Walczak W., Rola fazy planowania w zarządzaniu projektami, "e-mentor" 2010, nr 1(33), s. 13-20, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/33/id/709.
 • Williamson N., Stampe-Knippel A., Weber T., Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union, Compendium 2014, European Commission, 2014.
 • Wołoszyn J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
 • Wood D.J., Corporate social performance revisited, "Academy of Management Review" 1991, Vol. 16, No. 4, s. 691-718, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1991.4279616.
 • Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności ISO 26000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 • Xueming Luo, Bhattacharya C.B., Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value, "Journal of Marketing" 2006, Vol. 70, No. 4, s. 1-18, http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkg.70.4.1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171394229
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.