Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 36 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami | 189-199
Tytuł artykułu

Holistyczne ujęcie strategii zarządzania wiekiem - myślenie strategiczne a potencjał osób starszych na rynku pracy

Warianty tytułu
Holistic Management of Age Management Strategy - Strategic Thinking about Potential of Elderly People in the Labour Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawową cechą współczesnego rynku jest zmienność, zaś zdolność do adaptacji w nowych uwarunkowaniach stanowi kluczową cechę rozwoju przedsiębiorstw. W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące strategii zarządzania wiekiem w aspekcie dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych, zwłaszcza wyzwań wynikających z trendów demograficznych dotyczących starzejącego się społeczeństwa. Osoby starsze na rynku pracy generują określone koszty, z którymi współcześni przedsiębiorcy zmagają się w ramach podejmowanych decyzji strategicznych - jak określić strategię firmy, aby efektywnie funkcjonować zgodnie z wymaganiami współczesnego etosu biznesu. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych zagadnień dotyczących myślenia strategicznego w obszarze zarządzania wiekiem w odniesieniu do nowych uwarunkowań społeczno-demograficznych. Wskazano na konieczność kompleksowego, holistycznego traktowania strategii zarządzania wiekiem. (abstrakt oryginalny)
EN
The main feature of today's market volatility, the ability to adapt to new conditions is a key feature of the development of enterprises. The paper presents selected issues on age management strategies in the context of adapting enterprises to new market conditions, particularly the challenges arising from demographic trends of an aging population. Older people in the labor market generate certain costs which modern businesses are struggling under the strategic decisions - how to define the company's strategy to effectively operate in accordance with the requirements of the modern business ethos. The purpose of this article is to present selected issues relating to strategic thinking of area of age management in relation to the new socio - demographic characteristics. Emphasized the need a comprehensive, holistic treatment for age-management strategies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Chłoń-Domińczak A. (2010), Ekonomiczne skutki i uwarunkowania niskiej aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce, [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Grotkowska G. (2013), Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach praktyce w Polsce oraz wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem, Warszawa.
 • Informator CPIKZ (2012), Elastyczne formy zatrudnienia, WUP w Warszawie, Warszawa 2012,http://www.wup.warszawa.pl/new/images/warszawa/CIPKZ/publikacje/broszury2012/elastyczne_formy_zatrudnienia_net.pdf (data dostępu 24.04.2014).
 • Jaworska J. (2010), Rola pracodawców w strategiach wydłużania aktywności zawodowej osób 50+ Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Z wiekiem na plus+, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztandesrka U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Elastyczne formy zatrudnienia, Z wiekiem na plus+, PARP, Warszawa.
 • Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 • Penc J. (2002), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet" Warszawa.
 • Schimanek T. (2010) Co to jest zarządzanie wiekiem? [w:] Zarządzanie wiekiem i nie tylko, Akademia Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim, (2009) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk.
 • Strona internetowa http://www.bkl.parp.gov.pl (data dostępu 24.04.2014).
 • Strona internetowa http://www.mpips.gov.pl/biuletyn informacji publicznej/aktualności/ seniorzy (data dostępu 25.04.2014).
 • Strona internetowa http://www.portal-niepelnosprawni.pl (data dostępu 26.04.2014).
 • Tubielewicz K. (2012), Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, Quarterly Journal No 2, Gdańsk.
 • Urbaniak B., Kwiatkowska W. (2007), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Walker A. (1997), Combating Age barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393383
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.