Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 36 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami | 159-167
Tytuł artykułu

Koncepcja CSR w aspekcie korzyści społecznych przedsiębiorstw agrobiznesowych z obszarów wiejskich

Warianty tytułu
Concept of CSR in the Context of Social Benefits Achieved by Enterprise Agribusiness from Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto zagadnienie korzyści społecznych, jakie mogą odnosić przedsiębiorstwa z faktu wdrożenia zasad odpowiedzialnego biznesu. W pierwszej części zaprezentowano wybrane korzyści dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, z podkreśleniem korzyści społecznych. Zasadnicza część opracowania jest poświęcona prezentacji badań własnych dotyczących postrzegania koncepcji CSR przez przedsiębiorstwa agrobiznesu z województwa warmińsko-mazurskiego jako źródła korzyści społecznych. Badaniami, które przeprowadzono w drugiej połowie 2013 r., objęto 174 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa agrobiznesu z obszarów wiejskich. Wynika z nich, że badane przedsiębiorstwa dostrzegają korzyści z faktu wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu. Najczęściej badani wymieniali szacunek i zaufanie oraz wyróżnienia i nagrody, jako ważne wyznaczniki wizerunku przedsiębiorstwa. Dostrzeżone korzyści pozwoliły niemal połowie badanych przedsiębiorstw pozytywnie odnieść się do założeń koncepcji odpowiedzialnego biznesu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article tackled the issue of social benefits which may relate to the fact the company to implement the principles of responsible business. The first part presents some of the benefits of the social responsibility of enterprises, with emphasis on social benefits. The main part of the article is devoted to the presentation of their own research on the perception of CSR by companies agribusiness from the Warmia and Mazury as a source of social benefits. The study, which was conducted in the second half of 2013, consisted of 174 micro, small and medium-sized agribusiness in rural areas. These indicate that the surveyed companies see the benefits from the fact that the implementation of the principles of responsible business. Most respondents mentioned the respect and confidence, and honors and awards as important determinants of corporate image. Perceived benefits allowed almost half of the surveyed companies positively refer to the assumptions of the concept of responsible business. (original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Dębicka O., Oniszczuk-Jastrząbek A. (2012), Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, [w:] Wyzwania Gospodarki Globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk.
  • Gasiński T., Piskalski G. (2011), Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.
  • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Witek-Grabb A. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  • Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M. (2012), Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393377
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.