Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 36 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami | 77-93
Tytuł artykułu

Zarządzanie międzykulturowe w przedsiębiorstwach hotelowych (z uwzględnieniem zachodnich i wschodnich różnic kulturowych)

Warianty tytułu
Cross Cultural Management in Hotels Companies (Including Differences between the Cultural Value Patterns of Eastern and Western)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana praca stara się przedstawić zasadnicze problemy w zakresie zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach turystycznych, w tym w szczególności w hotelach. Analiza próbuje wyjaśnić, czym jest zarządzanie międzykulturowe, a czym kultura organizacyjna dla firm turystycznych oraz przedstawić ich wzajemne ich relacje. Głównym celem opracowania jest odpowiedź na pytania: czy przedsiębiorstwa hotelowe mogą być organizowane i zarządzane w sposób jednolity, niezależnie od kraju, w którym się znajdują? Czy narodowości i kultury etniczne mogą mieć wpływ jako determinanty na struktury organizacyjne korporacji hotelowych? I czy kultury narodowe i etniczne są głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie ludzi bardziej niż kultura korporacyjna? Opracowanie stara się przybliżyć typologie kultury obrazującą różnice kulturowe w zależności od metody zarządzania (Hofstede versus Hampden-Turner i Trompenaars) i w szczególności rozważa Total Quality Management (w zachodnim modelu w zarządzania międzykulturowego) versus guanxi (w chińskim modelu w zarządzania międzykulturowego). Przeprowadzona analiza ma zamiar określić znaczenie zarządzania międzykulturowego dla klientów przedsiębiorstw turystycznych, w tym szczególnie dla firm hotelowych. Opracowanie stara się dowieść, że w dzisiejszych czasach nie wystarczy wysoka jakość usług w przedsiębiorstwach turystycznych, zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach hotelowych, która musi być oparta na kulturze organizacyjnej (szczególnie na takich wartościach, jak: tolerancja, gościnność, elastyczność i innowacyjność) ale niezbędne jest wdrażanie zarządzania międzykulturowego, dla którego najbardziej liczy się znajomość kultury narodowej zarówno pracowników, jak i klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to present the main problems in the field of Cross Cultural Management in hospitality and tourism particularly in hotels industry. The study is trying to explain importance of intercultural management (as well organizational culture) for tourism companies and what is their relationships. The main objective of this paper is to answer the questions: whether hotel enterprises can be organized and managed in the uniform way, irrespective of the country in which they are? whether nationalities and ethnic cultures can affect organizational structures of hotel corporations as determinants? and are the main factor: the culture of national and ethnic minorities-influencing the behavior of the people more than the corporate culture? The paper is going to show typologies of culture including the cultural differences in management depending on the method (Hofstede vs. Hampden-Turner and Trompenaars) and in particular concern the Total Quality Management (in the western model of cross cultural management) versus Guanxi (the Chinese model). This analysis is going to determine the importance of intercultural management for clients of tourism enterprises particularly hotel companies. This paper is trying to prove that nowadays, it is not enough high-quality services in tourism especially in the international hotel corporations, which must be based on organizational culture (especially on such values as tolerance, hospitality, flexibility and innovation), but necessary is the implementation of intercultural management for which the emphasis is on knowledge of national culture both employees and customers. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adler N.J. (2008), International dimensions of organisational behaviour Cincinati, Ohio, South-Western.
 • Ansfield J. (2007), Where Guanxi Rules, "Newsweek", December 17, 2007.
 • Barinaga E. (2007), Cultural diversity at work: "national culture" as a discourse organizing an international project group, "Human Relations", 60 (2).
 • Bednarczyk M. (red.) (2010), Przedsiębiorstwo turystyczne. Zasady i praktyka, problem, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Bednarczyk M. (red.) (2011), Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Bednarski M., Wawak S., Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna.
 • Brannen M.Y., Salk J. (2000), Partnering across borders negotiating organizational culture in a German-Japanese joint venture, "Human Relations", 52 (4).
 • Chevrier S. (2009), Is national culture still relevant to management in a global context? The case of Switzerland, "International Journal of Cross Cultural Management", 9 (2).
 • Clausen L. (2007), Corporate communication challenges: a "negotiated culture" perspective, "International Journal of Cross-Cultural Management" 7.
 • Cross Cultural Hospitality Management (2013), Hotel/Mule, http://hotelmule.com/wiki/cross-cultural-management
 • Darren Lee-Ross (2004), A preliminary cross-cultural study of occupational community dimensions and hotel work, "Cross Cultural Management: An International Journal", Vol. 11 Iss: 4.
 • Dong Li, Li Glaister Li (2007), National and corporate culture differences in international strategic alliances: Perceptions of Chinese partners (RePEc), "Asia Pacific Journal of Management", 24 June 2007.
 • Dziedziczak A., Brzezińska E. (2002), Menedżerowie w wielokulturowym otoczeniu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Guanxi and Guanxixue: The Advantage of Personal Connections in Modern China (2010) Thinking Chinese, Inside China July, http://www.thinkingchinese.com/china-social-hotspots
 • Furrer O., Ben Shaw-Ching Liu, Sudharshan D. (2000), The Relationships between Culture and Service Quality Perceptions: Basis for Cross
 • Furmańczyk J., Balewski B. (2008), Cultural Differences: an opportunity for the development of the international companies, "Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa", WSB, Poznań.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (2002), Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej Wydawnictwo Oficyna Ekonomicznych.
 • Hofstede G. (2001), Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations 2nd ed., Thousand Oaks CA: Sage.
 • Hofstede G., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
 • Islam G., Zyphur J.M. (2009), Group Rituals, "Organizations: A Review and Expansion of Current Organization Management", 34.
 • Joiner T.A. (2001), The influence of national culture and organizational culture alignment on job stress and performance: evidence from Greece, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 16 Iss: 3.
 • Jun L., Steven X. Si (2010), Can guanxi be a problem? Contexts, ties, and some unfavorable consequences of social capital in China, "Asia Pacific Journal of Management", nr 27 (3).
 • Kemp S., Dwyer L. (2001), An examination of organizational culture, The Regent hotel, "Sydney International Journal of Hospitality Management", vol 20, no 1.
 • Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, WAiP, Warszawa 2008.
 • Krąpiec M.A. (2003), Godność, "Powszechna Encyklopedia Filozofii" t. 4, Lublin.
 • Kurleto M. (2014), Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność zarządzania i reputację przedsiębiorstw hotelowych w: Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, (red.) A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Wałecka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Litrell R.F., Valentin L.N. (2005), Preferred leadership, behaviors: exploratory results from Romania, Germany and the UK, "Journal of management Development", 24, 5.
 • Miles M. (2003), Negotiating with the Chinese, "The Journal of Applied Behavioral Science", vol. 39, nr 4.
 • Patel N. (2011), How to Create a Company That Can Run without You, http://www.quicksprout.com/2011/11/03/how-to-create-a-company-that-can-run-without-you
 • Psychogios A.G. (2010), A Four - Fold Regional Specific Approach to TQM. The Case of South Eastern Europe, "International Journal of Quality & Reliability Management", 27(9).
 • Pucatio D. (2011), Selected aspects of the body culture in hotel enterprises, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 17(1).
 • Rozkwitalska M. (2009), Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, "Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym", vol. 7, nr 3 (25).
 • Projekt kodeksu EOS (2007), http://www.eoscode.eu/LinkClick.aspx?fileticket=Amxk0m2FXbA-%3D&tabid=333
 • Shaperro M.A. (2011), Cross-cultural training for hospitality and tourism improving service encounters through industry-targeted critical incidents, Eckerd College.
 • Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sizoo S., Plank R., Iskat W., Serrie H. (2005), The effect of intercultural sensitivity on employee performance in cross-cultural service encounters, "Journal of Services Marketing", 19 (4).
 • Thomas D.C. (2008), Cross-cultural management: Essential concepts. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Thrap M.B. (2009), Four organizational Culture Types, www.haworth.com/en.../Four-Organizational-Culture-%20Types_6.pdf
 • Xibao Z. (2009), Values, Expectations, Ad Hoc Rules, and Culture Emergence, "International Cross- -Cultural Management Contexts New York", Nova Science Publishers, New York.
 • Yoshino M.Y. (2010), Globalization at Komatsu, "Harvard Business School Case" 910-415.
 • Zarządzanie monokulturowe i międzykulturowe (cross-cultural management) (2010), http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/poz/scb/index83.html
 • World Travel and Tourism Council-Economic Impact (2013), http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world20131.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393365
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.