Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 36 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami | 47-62
Tytuł artykułu

Wartości etyczne we współczesnym zarządzaniu

Warianty tytułu
Ethical Values in Contemporary Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcone jest problematyce współczesnego zarządzania z uwzględnieniem wartości etycznych. Zaprezentowane zostało globalne podejście do zarządzania z uwzględnieniem wartości etycznych, na przykładzie Ethisphere Institute. Przedmiotem prezentacji, na gruncie polskiej gospodarki, jest PKN ORLEN, który jako pierwsza w historii polskiej gospodarki organizacja została wyróżniona tytułem The World's Most Ethical Company. Z punktu widzenia jej dotychczasowego rozwoju można stwierdzić, iż zarządzanie wartością jest elementem przemyślanej, długofalowej strategii, ponieważ PKN ORLEN jest spółką publiczną, notowaną na GPW w Warszawie będącą w RESPECT INDEX od 2009 r., czyli od początku jego powstania. Działalność PKN ORLEN w zakresie etycznego zarządzania i CSR jest wieloletnia i odznacza się innowacyjnością oraz kreatywnością w wielu działaniach. Jest to przykład potwierdzający tezę, że współczesne zarządzanie organizacjami wymaga etycznego działania na każdym szczeblu w organizacji i jej relacjach z otoczeniem, co w konsekwencji wpływa na pozycję tynkową, prestiż, znaczenie marki, satysfakcję klientów i efekty dla interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication is devoted to the problem of modern management in the light of ethical values. Global (worldly) approach to management taking into consideration ethical values has been presented using as an example Etisphere Institute. The subject of the study, on the basis of the Polish market, is PKN ORLEN, which as the first organization in the history of the Polish economy, was awarded the title of The World's Most Ethical Company. However, from the point of view of its development it can be stated that this is part of a well thought-out, long-term strategy because PKN ORLEN is a public company listed on the Warsaw Stock Exchange being at the same time in the RESPECT INDEX since 2009, i.e. since its inception. PKN ORLEN activities in the field of ethical management and CSR are perennial and characterized by innovation and creativity. This is an example confirming the thesis that modern management of organizations requires ethical action at every level of the organization and its relationship with the environment, which in turn affects the market position, prestige, importance of brand, customer satisfaction and results to stakeholders. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak P., Koszel M. (2011), Corporate Social Responsibility - the Significance and Instruments, [w:] Bojar E. (red.) Eco management for Sustainable Regional Development, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Baron A., Armstrong M. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Bartkowiak P., Koszel M. (2013), Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, red. E. Gołębiowska, Przedsiębiorstwo i Zrządzanie, tom XIV, zeszyt 12, SAN Łódź.
 • Blanchard K., O'Connor M. (1998), Zarządzanie poprzez wartości, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Bontis N., Choo C.W. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Bortkiewicz P. (2006), Słowniczek pojęć etycznych: Wartości wg Maxa Schelera, Przewodnik Katolicki 32/2006.
 • Chen J., Zhu Z.H. (2004), Measuring intellectual capital: A new model and empirical study, "Journal of Intellectual Capital", vol. 9.
 • Coleman J.S. (1998), Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, vol. 94.
 • Deeken A. (1974), Process and Permanence in Ethics: Max Scheler's Moral Philosophy, Paulist Press, New York.
 • Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dolan S.L., Richley B.A., Garcia S., Lingwam T., (2008), Zarządzanie przez wartości, "CEO Magazyn Top Menedżerów", Nr 9.
 • Drucker P. (2010), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa.
 • Edvisson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, PWN, Warszawa.
 • Gołaszewska-Kaczan U. (2009), Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Gołębiowska E. (2013), Wpływ RESPEKT INDEX na etyczne zarządzanie firmą, [w:] Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczną odpowiedzialność, (red.) M. Rozwitalska, Prace Naukowe WSB, Gdańsk.
 • Ingarden R. (1970), Czego nie wiemy o wartościach, [w:] R. Ingarden, Studia z estetki, t. 3, Warszawa.
 • Kosewski M., (2008), Wartości, godność i władza, Vizja Press & 1T, Warszawa.
 • Książek A. (1994), Filozofia wartości, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1987), Drogowskazy etyki niezależnej, Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław.
 • Martin M. (2007), Macierz prawości, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Helion, Warszawa.
 • Mitchell H.J. (2010), A Model for Managing Intellectual Capital to Generate Wealth, Massey University, Albany.
 • Morawski M. (2012), Qvo Vadis HRM? W kierunku zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Wachowiak P. (red.), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa.
 • Ossowska M. (1983), O człowieku, moralności i nauce, Warszawa.
 • Sarenko A., Bontis N. (2004), Meta Review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature, "Knowledge and Process Management", vol. 11, nr 3.
 • Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Stróżewski W. (1981), Istnienie i wartość, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tobin J. (1969), A general equilibrium approach to monetary theory, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 1(1).
 • Wiśniewska M. (2013), Budowanie innowacyjnego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim Z wykorzystaniem narzędzi motywowania. Studium przypadku, [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, (red.) E. Gołębiowska, Przedsiębiorstwo i Zrządzanie, tom XIV, zeszyt 12, SAN Łódź.
 • Rzeczpospolita z dnia 21.03.2014 r.
 • http://ethisphere.com/bela/current-members/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393357
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.