Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 197-208
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo a aterytorialność cyberprzestrzeni

Autorzy
Warianty tytułu
Security in Aterritorial Cyberspace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część stanowi wprowadzenie do problematyki opracowania, tj. tematu bezpieczeństwa w aterytorialnej cyberprzestrzeni. Druga część podzielona została na cztery rozdziały. Pierwszy z nich zatytułowany został "Definicja cyberprzestrzeni", drugi "Kwalifikacja cyberprzestrzeni", trzeci "Zasada terytorialności", natomiast ostatni z nich - czwarty - "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni". Opracowanie uwieńczone zostało trzecią częścią - zakończeniem. Autorka zwraca uwagę na obecnie obowiązujący system prawa międzynarodowego i polskiego w kontekście problematyki cyberprzestępczości. Rdzeniem opracowania jest jednak specyfika i kwalifikacja cyberprzestrzeni. Specyfika cyberprzestrzeni polega na tym, iż jest to przestrzeń niematerialna, która każdorazowo powinna być rozpatrywana jako potencjalnie transgraniczna, lecz aterytorialna. Cyberprzestrzeń słusznie w doktrynie kwalifikowana jest jako czwarta przestrzeń międzynarodowa. Niniejsze opracowanie pozwala dojść do wniosku, że istnieje potrzeba odejścia od powszechnie przyjętej zasady terytorialności i wypracowania nowego kryterium uwzględniającego omówione właściwości cyberprzestrzeni. Pozwoli to zagwarantować efektywność działań podejmowanych przez właściwe organy ściągania przestępstw. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper consists of three parts. The first part is an introduction to the article entitled "Security in aterritorial cyberspace". The second part is divided into four chapters. The first one was entitled "Definition of Cyberspace", the second "Classification of cyberspace", the third "Principle of territoriality", while the last one - the fourth - "Security in Cyberspace". Paper concludes the third part - the ending. The author draws attention to the current system of international law and Polish issues in the context of cybercrime. The core of the article, however, is the nature and classification of cyberspace. The specificity of cyberspace lies in the fact that it is immaterial space, which in each case should be considered as potentially cross-border and aterritorial. The doctrine classifies cyberspace as the fourth international space. This paper leads to the conclusion that there is a need to depart from the generally accepted principle of territoriality in law and create a new criterion that takes into account the specific character of cyberspace. This will ensure the effectiveness of measures taken by the competent authorities in fighting against cybercrime. (original abstract)
Twórcy
autor
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
  • Adamski A. (2001), Przestępczość w cyberprzestrzeni, Dom Organizatora, Warszawa.
  • American Bar Association (2000), Achieving Legal and Business Order In Cyberspace: A Report on Global Jurisdictional Issues Created by the Internet, Selected Works of Margaret Stuart (Vol. 55), The Business Lawyer, http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgiParticle=1000&context=margaret_stewart (dostęp 20 listopada 2012 r.).
  • Brodecki Z., Nawrot A. (2007), Świątynia w cyberkulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Czekalska J. (2004), Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych, Państwo i Prawo, 11.
  • David J.R., Post D.R. (1996), Law & Borders - The Rise of Law in Cyberspace (Vol. 48), (S.L. Review, Ed.) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=535
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393345
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.