Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 171-196
Tytuł artykułu

Działalność kapitału ponadnarodowego a bezpieczeństwo państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Transnational Corporations and the Functioning of the State and Its Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana praca poświęcona jest analizie wpływu wielkich ponadpaństwowych przedsiębiorstw na politykę i kondycję państwa oraz jego obywateli. Korporacje ponadnarodowe stają się dominującymi podmiotami na arenie międzynarodowej. Z powodu swojego bogactwa, mobilności przestrzennej i aspiracji, umacniają swoją globalną władzę ekonomiczną, a nawet transformują ją na władzę polityczną i społeczną, a nawet kulturową. Stawiają państwu coraz większe wymagania, wymuszają wprowadzenie korzystnych dla siebie rozwiązań i przejmują niektóre z jego funkcji. Ze względu na ponadpaństwowy, a często ponadkontynentalny zasięg prowadzonej przez nie działalności, nie istnieje żadna porównywalna siła polityczna, ekonomiczna czy społeczna, która równoważyłaby ich potęgę. Ograniczają one suwerenność państwa, szczególnie w tych sferach, gdzie polityka państwa wchodzi w konflikt z interesami kapitału i próbują podporządkować sobie, albo zastąpić jego instytucje. Rosnące oddziaływanie międzynarodowego kapitału może stanowić zarówno szanse i wyzwania, jak i zagrożenia dla funkcjonowania państwa i jego bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The work is devoted to the analysis of the impact of large transnational companies on the policy and the condition of the state and its citizens. Transnational corporations are becoming the dominant players in the international arena. Thanks to its richness, spatial mobility and aspirations, they strengthen its global economic power and even transform it into political and socio-cultural power. Corporations are putting ever-increasing demands to the state, they are forcing into implementing solutions favourable to themselves and they are taking over some of the state functions. Because of the transnational and often even intercontinental range of their activities, there is no comparable political, economic or social power, which could balance their influence. Corporations are limiting the sovereignty of the state, especially in those areas where government policy comes into conflict with the interests of capital. The growing impact of the international capital can provide both opportunities and challenges and threats to the functioning of the state and its security. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bakan J. (2006), Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Lepszy Świat, Warszawa.
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem (2012), (red. nauk.) K. Raczkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bosacki M. (2008), Prezes: to brzmi jak kłopot, "Gazeta Wyborcza" z 16.10.
 • Cywilizacja zmian, rozmowa z L. Thurowem, "Wprost" z 18.04.1999.
 • Cziomer M., Zyblikiewicz W. (2007), Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czresche D. i in. (2005), Słudzy dwóch panów, "Der Spiegel" z 17.01.2005, [za:] "Forum", nr 4.
 • Demetz J.M. (2006), Szara władza, "L'Express" z 4.05.2006, [za:] "Forum", nr 22.
 • Fita-Czuchnowska M. (2007), Prezydencka aukcja, "Wprost", nr 25.
 • Friedman T. (2007), Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Wydawn. Rebis, Poznań.
 • Goldman D. (2008), Wyznania nawróconego maklera, "The Guardian" z 4.05.2008, [za:] "Forum", nr 29.
 • Gwiazda A. (1998), Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • IMF (2007), World Economic Outlook, October.
 • IMF (2007), International Financial Statistics 2007, Washington.
 • Kaczmarek T.T. (2007), Globalistyka. Przyszłość światowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Kar D., Freitas S. (2013), Global Financial Integrity, Financial Flows and the Role of the Underground Economy, February.
 • Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) (2005), Corporate Tax Rate Survey.
 • Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom wydawn. Elipsa, Warszawa.
 • Kuźniar R. (2003), Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Lachowski K. (2006), Sprzężenie zwrotne procesów globalnych, "Transformacje", grudzień.
 • Manbiot G. (2008), Kapitalizm bez kapitału, "The Guardian" z 30.09.2008; [za:] "Forum", nr 41.
 • Misiak E. (2002), Wypustki korupcji, "Rzeczpospolita" nr 179.
 • Nace T. (2004), Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 • Obserwatorfinansowy.pl, 14.01.2013
 • L. Oręziak (2012), Kiedy Polska uwolni się od OFE? http://wp.pl/media (5.01.)
 • Raport Międzynarodowego Forum ds. Globalizacji (2003), Czy globalizacja pomaga biednym? Łódź.
 • Soros G. (1999), Kryzys światowego kapitalizmu, Wyd. Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2007), Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Symonides J. (2003), Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Teluk T. (2008), Obywatel General Electric, "Wprost" z 14.09.
 • Teluk T. (2008), Sfera łapówek, "Wprost" z 13.07.
 • Thurow L.C. (2009), Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Tofflerowie A i H. (2002), Marsz gladiatorów, "Wprost" z 3.03.
 • Uchatius W. (2005), Koncern jak szarańcza, [za:] "Forum" z 22-28.08.
 • UNCTAD (2006), World Investment Report 2006, New York.
 • UNDP (2002), Raport o Rozwoju Społecznym, Nowy Jork.
 • Vidal G. (2007), 1 procent, który rządzi, za "Forum" nr 6.
 • Walierstein J. (2004), Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Węglarczyk B. (1999), Pęknie miliard, "Gazeta Wyborcza" z 30.11.
 • Wieczorek D. (2008), Ich skuszą, nas skoszą, "Polityka" nr 9.
 • Wielgosz P. (2004), Opium globalizacji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Zorska A. (2000), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393343
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.