Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 151-170
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie społeczne jako instrument realizacji bezpieczeństwa socjalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Social Security as an Instrument of Social Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem polityki społecznej współczesnego państwa jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Realizacja zadań wynikających z tego celu odbywa się poprzez system zabezpieczenia społecznego. Jego główną funkcją jest gwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego poprzez działania zorientowane między innymi na zmniejszenie i kompensowanie następstw zaistnienia określonych kategorii ryzyka socjalnego. Obecnie na skutek szybkich przemian społeczno-ekonomicznych, zmian zachodzących na rynku pracy i zmian struktury demograficznej ubezpieczeniowa metoda realizacji celów zabezpieczenia społecznego staje się coraz bardziej nieefektywna. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of social policy of the modern state is to provide a social protection for citizens. This goal is mainly realised by social security system which is oriented for compensate of social risks. Social insurance is the main solution to realize of the tasks of social security. Now at a time of rapid economic, social and demographic change the social insurance is no longer effective as an instrument of social protection. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Barr N., Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, "International Social Security Review" 2002, vol. 55, no. 2.
 • Bednarz M., Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Bydgoszcz 2008.
 • Bednarz M., Potrzeby społeczne w zakresie pracy i niektóre z konsekwencji ich ograniczonej realizacji, "Roczniki ekonomiczne KPSW" nr 6 (2013).
 • Gelpi E., Praca: Utopia na co dzień, Łódź 2002.
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Kaczyński L., Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium zróżnicowania jego technik, "Praca i zabezpieczenie społeczne" 1986, nr 5-6, s. 25.
 • Kiersztyn A., Marginalność poza marginesem, czyli o skutkach zmian na rynku pracy, [w:] Wykluczenie społeczne, (red.) Frąckiewicz L., Katowice 2005.
 • King D., Waldron J., Citizenship, Social Citizenship and the Defence of Welfare Provision, "British Journal of Political Science" 1988, tom 18 nr 4.
 • Kłosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Toruń 2004.
 • Kluszczyńska Z., Koczur W., Rubel K., Szpor G., Szumlicz T., System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2004.
 • Kochanowicz J., Trendy cywilizacyjne, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, (red.) Marody M., Warszawa 2002.
 • Konsala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2006.
 • Konwencje i Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994, Warszawa 2005.
 • Kryńska E., Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, [w:] Rynek pracy i bezrobocie, (red.) Mortimer-Szymczak H., Łódź 1995.
 • Księżopolski M., Bezpieczeństwo społeczne i jego zagrożenia, [w:] Polityka społeczna w okresie przemian, (red.) Piekara A., Supińska J., Warszawa 1985.
 • Księżopolski M., Magnuszewska-Otulak G., Gierszewska R., Zabezpieczenie społeczne, [w:] Polityka społeczna (red.) Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., Warszawa 1996.
 • Luhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Warszawa 1994.
 • Majkowska-Szulc S., Tomaszewska M., Zieleniecki M., Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Orłowska-Bednarz M., Bednarz M., Kryzys i zabezpieczenie społeczne w Europie, [w:] Kryzys w stosunkach międzynarodowych, (red.) Jureńczyk Ł, Shukuralieva N., Trempała W., Bydgoszcz 2012.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 • Pławucka H., Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 1.
 • Polityka społeczna. Materiały do studiowania, (red.) Księżopolski M., Supińska J., Rajkiewicz A., Warszawa 1996.
 • Praca jako wartość. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2004.
 • Rajkiewicz A., Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia i uzupełniające świadczenia socjalne, [w:] Polityka Społeczna, pod red. Rajkiewicza A., Warszawa 1979.
 • Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek nowej ery postrynkowej, Wrocław 2001.
 • Rifkin J., Wiek dostępu, Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wrocław 2003.
 • Standing G., Income Security: why unions should campaign for a basic income, "European Review of Labour and Research" nr 4 z 2004 r.
 • Szczur M., Polski system zaopatrzenia społecznego, Warszawa 2004.
 • Szumlicz T., Reforma systemu zabezpieczenia społecznego. Ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym, [w:] Reformy społeczne. Bilans dekady, (red.) Rymsza M., Warszawa 2004.
 • Szumlicz T., System zabezpieczenia emerytalnego, [w:] Polityka Społeczna, (red.) Kurzynowski A., Warszawa 2002.
 • Uścińska G., Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Studium porównawcze, Warszawa 2005.
 • Znaczenie pracy i jej oceny. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2013.
 • Znaczenie pracy w życiu Polaków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, grudzień 2006.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
 • Konwencja 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1952 r. w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, Dz.U. Z 2005 r., Nr 93, poz. 775.
 • Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz.U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1207.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. 2013, poz. 1717.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, Dz.U. z 19 lipca 2006 r. Nr 130, poz. 903.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393341
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.