Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 119-131
Tytuł artykułu

Migracje a system bezpieczeństwa państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Migration and State Security System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych zjawisk współczesnych przemian cywilizacyjnych są kwestie bezpieczeństwa. Rozpatruje się je w wielu perspektywach, m.in.: ekonomicznej, kulturowej, prawnej, militarnej, energetycznej. Istotnym czynnikiem wpływającym na procesy bezpieczeństwa państwa są migracje ludności. Wyróżnia się wiele ich form, zróżnicowane są też przyczyny i skutki zjawiska. Imigranci w krajach osiedlenia nierzadko tworzą nową jakość społeczną, ekonomiczną, kulturową i polityczną. Migracje w coraz większym stopniu stają się przedmiotem działalności polityk państwowych, jak i organizacji międzynarodowych. Zauważa się coraz większą liczbę regulacji prawnomiędzynarodowych, których przedmiotem są migranci. Przewiduje się zarówno nasilenie ruchów migracyjnych, jak i zmiany głównych ich kierunków. (abstrakt oryginalny)
EN
Among the important problems of the modern world remains an important issue of national security, both in terms of the national and international levels. An important factor in determining a significant contemporary internal governance of the state and the international migration. This indicates that the characteristic of modern civilization is the migration pressures. There are many different forms of migration due to the same reasons, and what course of the phenomenon. Migration generate significant social, political, economic and cultural. On many levels threaten national security so internally and internationally. Migration is increasingly becoming the focus of activity states and international organizations. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wojtowicz K. (2003) System ochrony praw człowieka, Zakamycze, Kraków.
 • Bierzanek R., Symonides J. (2001), Prawo międzynarodowe publiczne, LexiNexis, Warszawa.
 • Bonasewicz A. (1999), Główne kierunki i natężenie migracji światowych w latach 1945-1995, [w:] Migracje 1945-1995, "Migracje i społeczeństwo" 1999, nr (3).
 • Chodubski A. (1992), Emigracja jako zjawisko polityczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", "Nauki Polityczne" 1992, nr 11.
 • Chodubski A. (1997), Współczesne oblicze Polonii świata, "Głos znad Pregoły" 1997, nr 6.
 • Chodubski A. (2002), Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, (red.) B. Fijałkowska, A. Żukowski, Elipsa, Warszawa.
 • Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E. (1997), Unia Europejska, PWN, Warszawa.
 • Cziomer E., W. Zyblikiewicz L. (2001) Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Iglicka K. (2004), Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, "Raporty i Analizy" 7/04.
 • Janusz G., Bajda P. (2000), Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Warszawa.
 • Kozłowski A.R. (2013), The End of Globalization and the Challenges Civilization Face in the Post-Global Approach, [w:] Global Economics: Past, Present & Future, (red.) I.K. Hejduk, S. Bakalarczyk, Difin, Warsaw.
 • Kukułka J. (1982), Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa.
 • Łoś-Nowak T. (red.) (1997), Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UW, Wrocław.
 • Majewski R. (2004), Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej, [w:] Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, (red.), T. Godlewski, W. Jurkiewicza, WSP TWP, Warszawa.
 • Majewski R. (2004), Emigracja jako przejaw procesów globalnych, [w:] Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych, (red.) B. Garbacik., Wyd. PG, Gdańsk.
 • Michalska A. (1992), Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, PWN Warszawa-Poznań.
 • Nowicki M.A. (2004), Europejska Konwencja Praw Człowieka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych, (red.) T. Łoś Nowak, Wyd. Uniw. Wrocław., Wrocław 1997.
 • Osmańczyk E. (1965), Ciekawa historia ONZ, Iskry, Warszawa.
 • Pajewski J. (1999), Historia powszechna 1871-1918, PWN, Warszawa.
 • Pawlak S. (2001), Ochrona mniejszości narodowych w Europie, SCHOLAR, Warszawa.
 • Pietraś M. (2007), Bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, (pod red.) M. Pietrasia, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Pilch A. (red.) (1984) Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, PWN, Warszawa.
 • Podoski K. (1993), Określenie i klasyfikacja zjawisk politycznych, "Studia Nauk Politycznych" 1973, nr 1.
 • Polak E. (1996), Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Wyd. UG, Gdańsk.
 • Szołyga W. (1993), Ochrona praw człowieka w świetle dokumentów KBWE, "Studia Prawnicze" 1993, nr 118.
 • Walaszek A. (2001), Diaspora polska, Wyd. Literackie, Kraków 2001.
 • Wróbel A. (red.) (2002), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich, Zakamycze, Kraków 2002.
 • Żywczyński M. (1997), Historia powszechna 1789-1870, PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 7 marca 1966 r., art. 1-7, Dz.U. 1969, nr 25, poz. 187.
 • Konwencja Przeciwko Dyskryminacji w Dziedzinie Oświaty UNESCO, z 15 grudnia 1960 r.
 • Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r., art. 30, Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393337
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.