Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 55-73
Tytuł artykułu

Działalność społeczności międzynarodowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Autorzy
Warianty tytułu
Activities Undertaken by International Societies, in Order to Improve the Safety of Road Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport drogowy jest najpowszechniejszym sposobem przemieszczania się ludzi oraz przewozu towarów. Szybkiemu rozwojowi tego rodzaju transportu towarzyszy wzrost zagrożeń spowodowanych wypadkami. Od pewnego czasu skala negatywnych skutków wypadków drogowych zmusiła organizacje i instytucje krajowe oraz instytucje o zasięgu globalnym do działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Opracowanie przedstawia zasadnicze działania takich organizacji, jak Unia Europejska oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, których celem jest poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (abstrakt oryginalny)
EN
As far as different means of transport are concerned, the road transport is the most common way of moving people and transporting of goods. Road transport has been developing very quickly; the danger of road accidents has risen, too. In the consequence of it, a lot of effort has been spared to diminish the negative consequences of road accidents. This paper presents activities undertaken by the European Union and ONZ, in order to improve the safety of the road transport. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., (2012), Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-, ITS, Warszawa.
 • Broszura sektorowa Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI, http://www.ebi.europa.eu, [dostęp: 25.03.2013].
 • Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020, http://www.its.waw.pl/dekada/REDZOLUCJA_ONZ,2615,2615,l,html, [dostęp: 45.03.2013].
 • Filary St. (2010), Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, KC)M(2010) 389 wersja ostateczna, z dnia 20.07.2010, Bruksela.
 • Krystek R. (red.) (2010), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. III tom Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, WKiŁ, Warszawa.
 • Krystek R. (red.) (2010), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza, WKiŁ, Warszawa.
 • Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, KRBRD, 2013.
 • Sesja 64 Porządku obrad ONZ, Punkt 46, Światowy kryzys bezpieczeństwa ruchu drogowego, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej, A/64/L/.44/Rev 1, 24.02.2010.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011-2020 (2010/2235(INI).
 • Raport Światowej Organizacji Zdrowia na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali globalnej (Global Report on Road Safety), http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/08/07/000445729_20130807140404/Rendered/INDEX/783190WP0P12790ox0379800B00PUBLIC0.txt, [dostęp: 18.02.2013].
 • Pieleszek K. (2010), Galileo wciąż uziemiony, Computerworld 8.10.2010, http://computer-world.pl/news/36285l/Galileo_wciaz.uziemiony.htme, [dostep:26.01.2013].
 • Pokusa T., Integracja infrastruktury transportowej Unii Europejskiej położenie Polski w realizacji przewozów tranzytowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski, www.pko.wszia.opole.pl/materiały_z_publikacji?Pokusa_Tadeusz_logistyka_w_transporcie.pdf
 • Stanek A. (2013), Kształtowanie bezpieczeństwa na transeuropejskiej sieci drogowej, [w:] Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych, WSAiB, Gdynia.
 • Stanek A. (2013), Perspektywy rozwoju europejskiej sieci drogowej, Referat na Konferencję Wymiary Logistyki, WSB Gdańsk 29.10.2013, przekazano do druku.
 • Stanek A. (2014), Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, Referat przygotowany na Konferencję Wyzwania Bezpieczeństwa w XXI w., WSB Gdańsk 04.04.2014.
 • Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T) Trans-European Network-Transport. http://www.cie.gov.p1/HLP/files.nsf/0/782F3A4858C8D510C125733900445DF2/$file/tent0807.doc, [dostęp: 04 marca 2013].
 • http://www.its.waw.pl
 • http://www.krbrd.pl
 • http://europa.eu
 • http://www.gitd.gov.pl.
 • http://transport.gov.pl
 • http://bip.transport.gov.pl
 • http://www.its.waw.pl/
 • http://www.eurorap.pl
 • http://www.ebi.europa.eu
 • http://www.edroga.pl
 • http://www.drogizaufania.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393331
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.