Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 25-44
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo publiczne w opinii i doświadczeniu Polaków - stan i tendencje zmian w świetle badań empirycznych

Warianty tytułu
Public Safety in the Opinion and Experience of the Polish - the Current Picture and Change Trends as Visualised by Empirical Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie stanu świadomości Polaków w odniesieniu do różnych aspektów bezpieczeństwa. W szczególności chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące subiektywnego wymiaru bezpieczeństwa, jak również kierunku zmian, jakie dokonały się w Polsce w okresie ostatnich 10 lat. Podstawą analizy są wyniki pochodzące z badań empirycznych prowadzonych regularnie przez Centrum Badań Opinii Społecznej oraz dane z raportów o stanie bezpieczeństwa w Polsce publikowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W świetle danych empirycznych stwierdzić można, że w Polsce zmienia się struktura popełnianych przestępstw. Choć w ostatniej dekadzie następował systematyczny spadek liczby stwierdzanych przestępstw pospolitych, takich jak: zabójstwa, zgwałcenia, pobicia, rozboje, kradzieże, to jednak równocześnie pojawiły się na większą skalę nowe zagrożenia, takie jak: cyberprzestępczość, ekstremizm o charakterze terrorystycznym czy przestępczość zorganizowana. Optymistyczne jest to, że w okresie ostatnich 10 lat wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie oraz wzrósł odsetek osób mających poczucie bezpieczeństwa w swoim najbliższym miejscu zamieszkania. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to reveal the degree to which the Poles are aware of various aspects of safety. More specifically, the aim is to find the answer to the question about the subjective sense of safety and the direction of the changes which have taken place in Poland over the last 10 years. The analysis is based on the findings of the empirical research conducted regularly by the Centre for Public Opinion Research Centrum and on the data derived from reports on safety in Poland published by the Ministry of Home Affairs. Viewing the empirical data, one can see that the structure of the crime in Poland is changing. Even though common crime such as: homicide, rape, burglary, or theft has been on decline over the last decade, other growing threats have taken their place, to name e.g. cybercrime, extremism of terrorist nature, or organised crime. The optimistic aspect of the situation is that the percent of the Poles considering Poland to be a country where life is safe has gone up. Larger too is the percent of those who feel safe in the nearest vicinities of their place of abode. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo publiczne (2013), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Bolechów B. (2003), Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Czapska J. (2004), Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Wyd. Polpres, Kraków.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Glaser S. (1933), Polskie prawo karne w zarysie, Księgarnia Powszechna, Kraków.
 • Grabosky P., Smith R. (1998), Crime In the Digital Age. Controlling Telecommunications and Cyberspace Illegalities, The Federation Press, New Brunswick.
 • Luhmann N. (1979), Trust and Power, Basil Blackwell, New York.
 • Oceny instytucji publicznych (2010), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Ocena instytucji publicznych (2013), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Opinie o bezpieczeństwie w Internecie (2013), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Podlewska J., Sobierajska W. (2009), Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych, [w:] Jak reagować na cyberprzemoc, (red.) Ł. Wojtasik, Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 • Polskie Badanie Przestępczości. (2013), Raport z badań, Wydział Analiz Gabinetu KGP, Warszawa.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku (2013), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa.
 • Słomczyńska I. (2007), Bezpieczeństwo w świecie ponowoczesnym - jednostkowe, narodowe, międzynarodowe czy funkcjonalne? [w:] Nowoczesność, ponowoczesność: społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, (red.) S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego (2006), tom 1, (red.) L. Drabik, E. Sobol, PWN, Warszawa.
 • Zagrożenie terroryzmem (2013), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 • Zaufanie społeczne (2012), Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393325
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.