Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce | 11-23
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo a procesy przemian globalnych świata

Warianty tytułu
Security and Transformation Processes in Die Global World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu wskazuje się iż:Źródłem generującym zagrożenie bezpieczeństwa jest przede wszystkim natura człowieka, w której istotne cechy stanowią: egoizm, skłonności prześladowcze, zaspakajanie indywidualnych potrzeb.Skutki postępu naukowo-technicznego powodują, że ujawniają się na szeroką skalę zjawiska zagrożeń bezpieczeństwa ludzi; coraz szersze kręgi ludzi nie są w stanie przystosować się do tempa przemian cywilizacyjnych oraz nie są w stanie oswajać wielu nowych znaków cywilizacyjnych.Zagrożenie bezpieczeństwa znane jest ludzkości od zarania jej instytucjonalizacji. Podejmuje ona wciąż nowe wyzwania na rzecz kształtowania wartości wiecznego pokoju.Istotną siłą generującą zagrożenia dla ludzkości jest obecnie polaryzacja życia kulturowo-cywilizacyjnego. Z jednej strony, ujawniają się ludzie przedsiębiorczy, bogaci, z drugiej zaś - biedni, wykluczeni, pogrążający się w patologii społecznej, która zagraża bezpieczeństwu kulturowemu.Procesy globalizacyjne osłabiają tradycyjne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa. Ważną rolę w zachowywaniu bezpieczeństwa wyznacza się świadomości obywatelskiej, a w tym rozumieniu istoty przemian cywilizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper points to: The generating security risk source is mainly human nature and its essential features as: selfishness, a tendency of persecution, individual needs orientation.The effects of scientific and technological progress mean that reveal the large-scale phenomena of human security threats; wider and wider circles of people are not able to adapt to the pace of civilization changes and are not able to tame many new civilization characters.Security risk is known to mankind since the dawn of its institutionalization. It is taking ever new challenges to shape the perpetual peace.An important force-generating threat to humanity is the polarization of life in cultural and civilization sense. On the one hand, we can see the reveal of the entrepreneurial and rich people, on the other hand - the poor, the excluded, immersing themselves in the social pathology that threatens the safety of cultural.The processes of globalization undermine the traditional instruments to ensure safety. An important role in maintaining the security is determined civic awareness and in this sense the essence of civilization change. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Auleytner J. (2012), Polityka społeczna w Polsce i w świecie, WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Tymanowski J. (red.) (2001), Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Kuźniar R., Lachowski Z. (red.), (2003), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia - koncepcje - instytucje, PISM, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Sadowski S. (red.) (2005), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa.
 • Marszałek-Kawa J. (red.) (2005), Współczesne oblicza mediów, Wyd. Adam Marszałek Toruń.
 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, (2011), (red.) P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa.
 • Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic, Warszawa.
 • Bendyk E. (2004), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wyd. W.A.B., Warszawa.
 • Białek T. (2005), Terroryzm, Manipulacja strachu, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 • Chodubski A. (2002), Jednostka, naród, państwo, [w:] Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, (red.) B. Szmulik, Żmigrodzki M., Wyd. UMCS, Lublin.
 • Chodubski A. (2007), Dylematy etyczne badań naukowych, "Cywilizacja i Polityka", nr 5.
 • Chodubski A. (2012), Współczesna edukacja a wektory przemian cywilizacyjnych, "Studia Gdańskie". Wizje i rzeczywistość.
 • Cieślarczyk M. (2011), Teoretyczne i metodologiczne postawy na badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Siedlce.
 • Dawidczyk A., Jemioło T. (2008), Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa.
 • Goszczyńska M. (1997), Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, Warszawa.
 • Gryz J. (2013), Bezpieczeństwo państwa. Władza - polityka - strategia, Wyd. AON, Warszawa.
 • Jinscher Ch. (2001), Życie okablowane, Muza SA, Warszawa.
 • Kosta R.A. (2013), Polityka militarna w doktrynie bezpieczeństwa współczesnego państwa. Funkcjonowanie - cele - perspektywy, Opole 2011.
 • Kozłowski S. (2000), Ekorozwój. Wyzwania XXI wieku, PWN, Warszawa.
 • Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, (1996), (red.) Cz. Mojsiewicza, Wyd. Atla 2, Wrocław.
 • Łoś-Nowak T. (2006), Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Mojsiewicz Cz. (2003), Świat, w którym żyjemy, OBRSW, Poznań.
 • Muszyński J. (2006), Społeczeństwo informacyjne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Naisbitt J. (1997), Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 • Perec G. (2009), Życie instrukcja obsługi, Fundacja "Literatura światowa", Warszawa.
 • Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Potulski J. (2011), Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa.
 • Stankiewicz W. (2008), Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące oblicze współczesnego świata, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • M. Szczurowski (2013), Mity, rytuały, symbole a żołnierz polski w przestrzeni politycznej II wojny światowej, Toruń.
 • Świętochowska U. (2001), Patologie cywilizacji współczesnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Wojciechowski S. (2011), Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Zacher L.W. (2006), Gry o przyszłe światy, Poltext, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171393321
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.