Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 211-237
Tytuł artykułu

Projekty hybrydowe u progu perspektywy finansowej 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hybrid projects at the threshold of financial perspective 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój w każdym z aspektów przejawów życia, zarówno społecznego, jak i gospodarczego, pozostaje nierozerwalnie związany z narastającym pragnieniem posiadania i w konsekwencji zaspokajania różnorodnych potrzeb pojedynczej jednostki, jak również jednostek zrzeszających się w bardziej lub mniej zorganizowane w sposób formalny grupy, działające w celu osiągania zdefiniowanych założeń leżących u podstaw ich wyodrębnienia. Ewolucja otaczającej przestrzeni wynikająca z "wyścigu" każdego z interesariuszy (ang. stakeholders) w benchmarkingu naszych dążeń powoduje pojawianie się nieustannie narastających nieograniczonych potrzeb przy ograniczoności dostępności dóbr umożliwiających ich zaspokojenie. Współczesne społeczeństwa XXI w. stawiają na każdym kroku coraz to nowe, bardziej wymagające wyzwania przed potencjalnymi i docelowymi dostarczycielami dóbr i usług.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to present, on the one hand, the synthetic issues arising from the implementation of projects in the public-private partnership (PPP) formula in conjunction with financing from the European Union in Poland, and, on the other hand, the state policy regarding the development and evaluation of projects of hybrid structure in the new financial perspective for 2014-2020. The importantce of achieving added value resulting from the implementation of an investment in the public-private partnership model is stressed, in particular in a situation of a constant deficit of resources and the rising expectations of stakeholders. Special attention is paid to the prevailing economic downturn being a result of the crisis and the increasing indebtedness of the public sector in the context of the possibility of obtaining funds from the EU budget for the period 2014-2020. The legal and organisational space lying at the basis of the PPP is also being examined in the context of the European Union regulation and national solutions. Another section of the article is devoted to a general analysis of hybrid projects that had been conducted in Poland until the end of 2013. An attempt was made to present in a concise manner the main and most significant provisions adopted in response to the outlined state policy in the area of promoting projects in the system of cooperation between sectors (public and private), connecting the present cooperation with additional funding in order to leverage investments. An attempt is also made to examine and evaluate possible future government actions undertaken to advance public-private partnerships, including hybrid projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211-237
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Fundusze unijne w PPP Zestawienie projektów i studia przypadków, Wydawnictwo Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (ang. European PPP Expertise Centre), Warszawa 2012.
 • Kappeler A., Nemoz M., Public Private Partnerships in Europe - Before and During the recent financial Crisis, Economic and Financial Report 2010/04, European Investment Bank, 2010.
 • Komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Parlamentów narodowych - Przegląd budżetu UE z 19 października 2010 r., Warszawa 2010 [dostęp: 2.01.2014].
 • Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, Warszawa 2010.
 • Negocjacje ram prawnych polityki spójności, co udało się osiągnąć?, Informacja Prasowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 [dostęp: 31.12.2013].
 • o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2013.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne krok po kroku, w ramach projektu: NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi, Warszawa 2011.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020).Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
 • Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
 • Realizacja przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacja
 • Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, LEX, Warszawa, 2011 [dostęp: 7.01.2014].
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, Dz.U. 2009, Nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostęp: 8.01.2014].
 • www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Konferencja_hybrydy_27112013.aspx [dostęp 15.01.2014].
 • www.skarbnik.info/zmiany-w-regulacjach-projektow-hybrydowych-szansa-od-2014-roku [dostęp 15.01.2014].
 • Wykorzystanie funduszy UE w PPP - omówienie metodologii i rozpoczęcie debaty o przyszłości, Wydawnictwo Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (ang. European PPP Expertise Centre), Warszawa, 2011.
 • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska Dyrektoriat Regionalny ds. Polityki Regionalnej, Bruksela 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390223
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.