Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 193-209
Tytuł artykułu

Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the stability of public revenues on the example of EU's own resources between 2000 and 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dochody publiczne powinny być stabilne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Wówczas zapewnione są odpowiednie środki na realizację zadań publicznych, a także utrzymane jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansów publicznych. Pojęcie stabilności dochodów publicznych nie zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane. W konsekwencji zjawisko to jest różnie mierzone, a także wskazuje się na różne przyczyny i metody przeciwdziałania niestabilności dochodów publicznych. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia stabilności dochodów publicznych oraz zaproponowanie metody pomiaru tej stabilności za pomocą tzw. współczynnika zmienności. Badanie stabilności zostanie przeprowadzone na przykładzie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązującego w latach 2000-2010.(fragment tekstu)
EN
Stable public revenues provide funding for the implementation of public tasks and ensure safety of broadly understood public finances. The concept of sustainability of public revenues, however, has not been clearly defined. The article explains in more detail the concept of sustainability of public revenues and suggests methods for measuring the stability of so-called coefficient of variation. The analysis was conducted on the example of the European Union's own resources available in the years 2000-2010. Empirical studies were carried out for various types of revenues and examined from various angles, which allowed to obtain differenciated results. The proposed coefficient of variation can transparently describe and compare the stability of various public revenues, regardless of the economic cycle. It can also be used to compare the stability of revenues at various levels of public authority.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193-209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartoszewicz M., Zakres znajomości języka polskiego przez osoby publiczne i obywateli. Rozważania na tle polskiego prawa, Przegląd Legislacyjny 2014, nr 1: 45-66.
 • Bertea S., Law and Practical Reason: The Normative Claim of Law, Hart, Oxford 2009.
 • Brożek B., Normatywność prawa, Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Chomsky N., Aspects of the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge 1965.
 • Fillmore Ch.J., Frames and the Semantics of Understanding, Quaderni di Semantica 6, 1985, nr 2: 222-254.
 • Foucault M., L'Archéologie du savoir, Gallimard, Paris 1969.
 • Gawroński A., Szkice językoznawcze, Gebethner i Wolf, Warszawa 1928.
 • Habermas J., Communication and the Evolution of Society, Beacon Press, Boston 1979.
 • Habermas J., Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998.
 • Hymes D., Competence and Performance in Linguistic Theory, [w:] R. Huxley, E. Ingram (eds.), Language Acquisition: Models and Methods, Academic Press, London 1971.
 • Kahneman D., Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice, American Economic Review 93, 2003, nr 5: 1449-1479.
 • Kahneman D., Tversky A., Variants of Uncertainty, Cognition 11, 1982, nr 2: 143-157.
 • Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, [w:] I. Kant, Dzieła zebrane, t. 7: Pisma po roku 1781, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2012.
 • Kövecses Z., Language, Mind and Culture: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Lakoff G., Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago 1987.
 • Lewis D., Scorekeeping in a Language Game, Journal of Philosophical Logic 8, 1979: 344-346.
 • Maingueneau D., Analyser les texts de communication, Armand Colin, Paris 2007.
 • Nowak-Far A., Prawo a metody stosowane do stymulowania gospodarki - ramy teoretyczne, [w:] K. Żukrowska (red.), Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 • Richard M., Defective Contexts, Accommodation, and Normalization, Canadian Journal of Philosophy 25, 1995, nr 4: 551-570.
 • Tversky A., Kahneman D., Extensional Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment, [w:] T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge University Press, Cambridge 2002: 19-48.
 • Wittgenstein L., Philisophische Untersuchungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2003.
 • Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.
 • Zirk-Sadowski M., Konstrukcja racjonalnego prawodawcy a kompetencja komunikacyjna, [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1990: 431-345.
 • Znamierowski C., Społeczne stanowienie norm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1930, z. 1: 254-284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390219
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.