Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 79-91
Tytuł artykułu

Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The legal framework of collaboration between the European Union and the United Nations in the area of human rights protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Duża liczba funkcjonujących współcześnie rządowych organizacji międzynarodowych oraz szerokie spektrum stawianych przed nimi przez państwa zadań powodują, że coraz częściej zakresy celów ustanowionych w statutach poszczególnych organizacji powielają się lub krzyżują. Ten fenomen dublowania się celów organizacji stał się przyczynkiem do rozwoju jednej z nowych sfer ich działalności, określanej mianem "interorganizacjonalizmu" (inter- -organizationalism) - tzn. współpracy organizacji międzynarodowych o zbliżonych obszarach zainteresowań. Chęć zapewnienia spójności i racjonalności działań rządowych organizacji międzynarodowych o zbliżonych celach statutowych stanowi niewątpliwe nowe wyzwanie zarówno dla praktyków, jak i dla badaczy problematyki organizacji międzynarodowych, poszukujących nowych: teoretycznych i instytucjonalnych, rozwiązań.(fragment tekstu)
EN
The current abundance of governmental international organisations, combined with a wide spectrum of tasks put before them frequently leads to a situation in which statutory tasks of those organisations clash or overlap. This doubling of tasks of individual organisations has resulted in development of a new area of organisational activity termed inter-organisationalism, based on collaboration of international organisations of similar interests and goals. One of the prominent spheres in which such collaboration flourishes is human rights protection, where collaboration between the United Nations and the European Union is particularly noteworthy as being an attempt to combine and use efficiently the potential of a huge but not free from financial difficulties global organisation with the opportunities available to a regional organisation which, although lacking global institutional structures, enjoys access to substantially much larger financial resources. The purpose of this article is to present a concise analysis of the existing and potential legal forms of collaboration of these two organisations (the UN and the EU) in the area of human rights protection, and to identify the effects of such collaboration as well as potential areas of conflict between their legal systems.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79-91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Ahmed T., Jesús Butler de I., The European Union and Human Rights: An International Law Perspective, The European Journal of International Law 17(4), 2006: 771-801.
 • Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011.
 • Brükner P., The European Community and the United Nations, The European Journal of International Law 1, 1990: 174-192.
 • Buchowska N., Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej, Nauka 2013, nr 2: 73-93.
 • Budżet UE na 2013 r.: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2013.
 • Democratic Governance, Democratic Governance Group Bureau for Development Policy United Nations Development Programme, Nowy Jork 2011, http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/fast-facts/english/FF-Democratic-Governance-2011.pdf.
 • Evaluation of Commission's external cooperation with partner countries through the organisations of the UN family, Aide à la Décision Economique, Bruksela, 2008.
 • Górska M. O., The Development of the Legal Bases of EU-UN Cooperation, Common Foreign and Security Forum vol. 5, no. 6, Londyn 2007: 8-11.
 • Improving Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in 2010, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2011.
 • Improving Lives: Results from the partnership of the United Nations and the European Commission in 2006, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2007.
 • Improving Lives: Results from the Partnership of the United Nations and the European Commission in 2007, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2008.
 • Improving Lives: Results of the partnership between the United Nations and the European Union in 2009 , United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2010.
 • Jasiński F., Karta Praw Podstawowych: struktura, zakres regulacyjny i dotychczasowe znaczenie w praktyce, [w:] J. Barcz (red.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej,, Warszawa 2008: 38-60.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EKES-u we wdrażaniu i monitorowaniu przez instytucje UE Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (opinia z inicjatywy własnej), Bruksela, 12 grudnia 2012 r., http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.soc-opinions.23133.
 • Regular Budget 2012-2013, http://www.un.org/en/hq/dm/pdfs/oppba/Regular%20Budget.pdf.
 • Renewing Hope, Rebuilding Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in Post-Crisis Recovery 2009 Report, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2009.
 • Report of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities on its ninth session, 15-19 April 2013, dokument nr CRPD/C/9/2, s. 17, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=27.
 • Saving and Improving Lives: Partnership between the United Nations and the European Union in 2011, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2011.
 • Saving and Improving Lives: UN-EU partnership for food and nutrition security 2008-2012, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2013.
 • Secretary-General Unveils $5.4 Billion 2014-2015 Budget To Fifth Committee, http://www.un.org/News/Press/docs/2013/gaab4080.doc.htm.
 • Shun C.M. et al., Meteorological services to aviation, Bulletin Weather Climate Water 58(2), 2009: 94-103.
 • Smith K.E., Speaking with One Voice but Having Little Impact: The EU at the UN's Human Rights Council, Garnet Conference, Bruksela 2008, http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_III_1_Smith.pdf.
 • Smith K.E., The European Union and the Review of the Human Rights Council, European Parliament Directorate-General For External Policies Of The European Union, dokument nr EXPO/B/DROI/2010/06, Bruksela 2011.
 • Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa-Poznań 2010.
 • The European Union and International Human Rights, Regional Office for Europe of the UN High Commissioner for Human Rights, http://www.europe.ohchr.org/Documents/Publications/EU_and_International_Law.pdf.
 • The partnership between the UN and the EU. The United Nations and the European Commission working together in Development and Humanitarian Cooperation, United Nations - Office in Brussels, Bruksela 2007.
 • Zieliński M., Unia Europejska jako obserwator przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, z. 2: 43-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.