Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 65-78
Tytuł artykułu

Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The issue of individual rights at the borderline between private and public law. Considerations de lege ferenda on the example of the fees payable to the bailiff
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji1 zawiera specjalny mechanizm umożliwiający miarkowanie wysokości opłat egzekucyjnych związanych z egzekucją świadczeń pieniężnych. Chodzi tutaj o art. 49 ust. 7-10. Na ich podstawie dłużnik w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia komornika w przedmiocie ustalenia kosztów egzekucji może wystąpić do sądu z wnioskiem o obniżenie wysokości tej opłaty. Sąd może przychylić się do tego wniosku po uwzględnieniu w szczególności nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej wnioskodawcy oraz wysokości jego dochodów. Analogicznej regulacji w ustawie o komornikach i egzekucji zabrakło jednak w odniesieniu do opłat egzekucyjnych związanych z egzekucją świadczeń niepieniężnych. (fragment tekstu)
EN
The author analyses the issue of admissibility of the application in the public sector of some legal institutions and principles developed in civil law. He focuses his considerations on the example of the fees charged by bailiffs collecting debt in the course of the enforcement of a court judgment. In Poland the impossibility of adjusting the charges levied by the bailiff from the debtor in connection with the enforcement of non-monetary obligations is widely criticised. The author expresses a view that such adjustment is not possible de lege lata even if the use of the principle prohibiting the abuse of rights with regard to these charges has been allowed. Neither a difficult financial situation nor a difficult family situation of the debtor allows to adjust such charges under current binding law. The inadmissibility of such measures is derived from the express provisions governing the procedure for levying the fee (i.e. it is charged in advance). If not for these rules, the author believes, it would be possible to adjust the fees based on the principle prohibiting the abuse of individual rights. The author believes that the division into public and private law itself is not an autonomous value. The bottom line is that the legal system allows to eliminate a collision between so-called the letter of the law and a common perception of what is fair.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
65-78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
 • Dembowska-Romanowska T., Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego wraz z częścią ogólną prawa finansowego, Warszawa 1995.
 • Duniewska Z., [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. N iewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Ehlers D., [w:] H.U. Erichsen (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin-New-York 1998.
 • Goy R., L'abus du droit en droit administratif français, Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger 78, 1962.
 • Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące - kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin prof. E. Ochendowskiego , Toruń 15-16 listopada 2005 r., Toruń 2005.
 • Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000.
 • Laubadere A. de, Venezia J.C., Gaudemet Y., Traité de droit administrative, t. 1, Paris. 1994.
 • Łętowska E., W związku z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone funkcjonowaniem administracji, [w:] Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, Warszawa 1978.
 • Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München 1999.
 • Parchomiuk J., [w:] System prawa administracyjnego, t. 12, Warszawa 2010.
 • Pestalozz Ch., "Formenmißbrauch" des Staates. Zu Figur und Folgen des "Rechtsmißbrauchs" und ihrer Anwendung auf staatliches Ver halten, München 1973.
 • Przybysz P., [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011.
 • Szczepaniak R., Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej, Toruń 2009.
 • Szczepaniak R., Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne (na kanwie uchwały SN), Państwo i Prawo 2013, z. 5.
 • Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947.
 • Wall H. de, Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tübingen 1999.
 • Wronkowska S., [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziębiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171390047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.