Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 245-257
Tytuł artykułu

Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Functionality of agricultural law : Between Europeanisation and localness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienia funkcjonalności prawa, zarówno w odniesieniu do całego systemu, jak i jego poszczególnych gałęzi czy dziedzin, należą do istotnych i wymagają badań. Formułowane zaś w tym zakresie oceny i wnioski mogą przyczynić się do tworzenia "dobrego" prawa, zwiększenia jego skuteczności w osiąganiu zakładanych celów czy zmniejszenia kosztów. To stwierdzenie należy odnieść zwłaszcza do prawa rolnego nie tylko ze względu na swoistość rolnictwa jako działu wytwarzania i jego miejsce w gospodarce narodowej, lecz także zasadnicze zmiany legislacji rolnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat związane z różnymi etapami rozwoju prawa i gospodarki, a w okresie ostatnich dziesięciu lat - z objęciem polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is formulation of a general thesis regarding the functionality of agricultural law in the past quarter of the century. The author has differentiated and analysed three stages of development of Polish agricultural law: (i) immediately after 1989 when political transformations commenced, (ii) the stage of approximation, or harmonisation of Polish law (including agricultural) in order to qualify for EU membership, and (iii) Poland's EU-membership. The introduction of a market economy caused a significant reduction in special legal acts regulating agricultural matters. The increasing functionality of agricultural law at some later date was a result of a revival of legislative activity undertaken with a view of harmonising Polish agricultural laws with the European Union standards. An intensive development of agricultural law was a consequence of including Poland (as a EU-member State) within the CAP mechanism. However, the functionality of agricultural law shall not only be judged from the point of view of the absorption of EU funds, but also, and maybe in particular, from the point of view of their proper allocation and proper management (efficiency). Thus, when new EU regulations constituting the CAP framework for the 2014-2020 period are being implemented in Poland, special care will have to be taken to properly allocate the CAP direct payments.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
245-257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Albisinni F., Europejskie prawo rolne po Traktacie z Lizbony pomiędzy interwencją a regulacją. Europejskie kodeksy rolnictwa, Przegląd Prawa Rolnego 2011, nr 1.
 • Błażejczyk M., Polityczno-legislacyjny dysonans w dążeniu do zintegrowania polskiego rolnictwa z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, Prawo Rolne 1991, z. 1.
 • Błażejewska K., Prawne aspekty produkcji i wykorzystywania biogazu rolniczego w Polsce, Przegląd Prawa Rolnego 2010, nr 1.
 • Budzinowski R., O przyszłości wspólnej polityki rolnej - uwagi z perspektywy Polski, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012.
 • Budzinowski R., Prawo rolne miedzy globalizacją, europeizacją i lokalnością, w: Rozprawy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. E. Kremer i Z. Truszkiewicz, Kraków 2009.
 • Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 • Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K., Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach, Przegląd Prawa Rolnego 2012, nr 2.
 • Budzinowski R., Z problematyki dostosowania prawa rolnego i administracji publicznej w rolnictwie do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Prawo i Administracja 2005, t. 4 (red. R. Budzinowski).
 • Budzinowski R., Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego w okresie transformacji gospodarki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995, z. 1.
 • Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1994.
 • Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 • Czubak W., Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2013.
 • Czyżewski A., Makroekonomiczne zależności w procesie transformacji rolnictwa, Wieś i Rolnictwo 1994, nr 3-4.
 • Drygas M., Kmieciński T., Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Kontynuacja Programu SAPARD, Wieś i Rolnictwo 2007, nr 4.
 • Gregor G., Procesy dostosowawcze indywidualnych gospodarstw rolnych do zmian w otoczeniu rynkowym, Wieś i Rolnictwo 1993, nr 3.
 • Jankowski B., Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 - ocena efektywności realizacji polityki strukturalnej, Studia Iuridica Agraria 7, 2009.
 • Jurcewicz A. (red.), Kozłowska B., Tomkiewicz E., Wspólna polityka rolna, Warszawa 2004.
 • Jurcewicz A., Prawo rolne w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Studia Iuridica Agraria 1, 2000.
 • Krasucka M., Realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w latach 2004-2006, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, red. S. Sokołowska, A. Biesiaga, Opole 2008.
 • Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, nr 2.
 • Lichorowicz A., Stan polskiego prawa rolnego na tle ustawodawstwa rolnego Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5.
 • Lichorowicz A., Stowarzyszenie Polski z EWG a polskie ustawodawstwo rolne, Państwo i Prawo 1992, z. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171389755
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.