Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem | 143-154
Tytuł artykułu

Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Virtualization of Marketing Communication in the Context of Population and Lifestyle Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zmian w zachowaniach konsumentów w kontekście przemian pokoleniowych, którym towarzyszy rozwój form i stylów komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono wirtualizacji komunikacji marketingowej oraz generacjom Y i Z, których przedstawiciele wykorzystują media cyfrowe w wielu obszarach życia. Artykuł oparto na studiach literaturowych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu "Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami". Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Zważywszy na dokonujące się przemiany pokoleniowe należy w świetle wyników badania ilościowego wskazać na niewystarczający zakres zastosowań internetu w działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez badane przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to show the changes in consumer behavior in the context of generational change accompanied by the development of forms and styles of marketing communication. Particular attention was devoted to virtualization of marketing communication and generations Y and Z, whose representatives use digital media in many areas of life. The paper is based on studies of literature and an analysis of the results of research completed within the project: "Internet marketing and the use of new technologies in the conduct of business cooperation with customers." The survey was conducted on a sample of 152 companies. Taking into consideration ongoing generational changes, the results of the quantitative study indicate an insufficient range of Internet applications in communication activities carried out by the surveyed companies.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, "Marketing i Rynek" 2015, nr 1.
 • Fenney C., Managing and communicating across the generations, "Singapore Business Review" 2012, http://sbr.com.sg/hr-education/commentary/managing-and-communicating-across-generations.
 • Generations defined: 50 years of change over 5 generations, Mccrindle Research, http://mccrindle.com.au/resources/Generations-Defined-Sociologically.pdf.
 • Hoffman D.L., Novak T.P., How to acquire customers on the Web?, "Harvard Business Review" 2000, Vol. 78, No. 1.
 • Jawłowska A., Styl życia a wartości, w: Styl życia. Koncepcje i propozycje, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1976.
 • Kępny M., Socjologia ponowoczesnych form społecznych - wspólnota struktury bez korzeni, czyli o tym, jak próbuje się uchwycić naturę relacji społecznych w świecie ruchu i mieszania się, "Kultura i Społeczeństwo" 2006, nr 1-2.
 • Kornberger M., Brand society: how brands transform management and lifestyle, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Mazurek G., E-konsument jako e-sprzedawca - warunki i determinanty współpracy przedsiębiorstwa z klientem, "Handel Wewnętrzny" 2011, wrzesień-październik, część 3.
 • Mazurek-Łopacińska K., Marketing doświadczeń w kontekście ekonomii doświadczeń, w: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor, PWE, Warszawa 2014.
 • Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2013.
 • Najcenniejsze marki świata 2015, www.egospodarka.pl/art/galeria/123553,Najcenniejsze-marki-swiata-2015,1,39,1.html.
 • Olcoń-Kubicka M., Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Wyd. SWPS "Academica", Warszawa 2006.
 • Owyang J., The future of the social web, "Forrester Research" 2009, kwiecień, www.forrester.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388845
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.