Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem | 133-142
Tytuł artykułu

Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creativity in the Product Marketing of the Cultural and Creative Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Twórcze podejście i poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, to cechy działania towarzyszące pragnieniu rozwoju. Można zatem stwierdzić, że motorem napędowym cywilizacji od zawsze były pomysły. Nie inaczej jest i dziś, w epoce postindustrialnej. Współczesny rozwój nowoczesnych gospodarek utożsamiany jest z ograniczeniem pracy fizycznej w czystej postaci na rzecz prac opartych na kreatywności i wiedzy wspartej automatyzacją procesów. W artykule autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy produkty oferowane przez sektor przemysłów kreatywnych - same w sobie uwarunkowane pierwiastkiem kreatywności - wymagają kreatywnego marketingu. Dla potrzeb opracowania zastosowano podejścia badawcze takie jak: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście eksperckie, benchmarking. Główna konkluzja, będąca elementem przeprowadzonej analizy, zawarta jest w stwierdzeniu, że najbardziej kreatywny produkt wymaga szczególnie kreatywnego marketingu, gdyż "sposób podania dania nie może ustępować jego wyrafinowaniu".(abstrakt oryginalny)
EN
A creative approach and seeking new, innovative solutions are features accompanying for desire of development. It is possible to state that ideas always have been a driving motor of the civilization. It happens today, in the postindustrial age as well. The contemporary development of modern economies is being identified with limiting the physical labor in the pure figure for the works based on the creativity and on the knowledge with the automation of processes. In the paper the author tries to answer the question if products and services offered by the creative industries sector - owning element of the creativity in themselves - require creative marketing. For the purposes of the study such research approaches were applied as: functional approach, methodology of the functional analysis, comparative analysis, expert approach, benchmarking. The main conclusion being an element of conducted analysis is included in the statement that the most creative product or the service requires a very creative marketing, because "way of serving the dish should not be worse than its refinement".(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport Ecorys na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Creative economy report 2010: a feasible development option, Embargo, New York 2010.
 • Czaplewski M., E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2007.
 • Drucker P.F., The practice of management, Harper Collins, New York 1959.
 • Flew T., Beyond ad hocery: defining creative industries, artykuł zaprezentowany na konferencji Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy, The 2nd International Conference on Cultural Policy Research, Welington, New Zealand, 23-26.01.2002, http://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Florida R., Cities and the creative class, Routledge, New York 2005.
 • Kasprzak R., 1+1=3! Wywiad z dr Rafałem Kasprzakiem, w: Creative Poland - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego, http://purpose.com.pl/purpose_files/File/Newsletter-2013-CreativePoland.pdf.
 • Kotylak S., Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Kuczera K., Ewolucja pojęcia wirtualności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2011, nr 9.
 • Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Instytut Badań Kulturalnych, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388843
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.