Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem | 55-65
Tytuł artykułu

Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Practice of Informing about the Quality of Products in TV Advertisements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę obecności informacji dotyczącej jakości produktów w treściach komunikatów reklamowych. Oczekiwania, jakie formułują konsumenci wobec towarów i usług w fazie przedzakupowej mogą mieć dużą rozpiętość i różny stopień istotności. Z dotychczasowych badań autora wynika jednak, że spośród różnych elementarnych oczekiwań konsumentów, te dotyczące jakości produktów mają, obok oczekiwań cenowych, najbardziej istotne znaczenie. Czy zatem reklamodawcy formułując treść swoich komunikatów reklamowych wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom? Funkcja informacyjna reklamy wskazuje na zasadność umieszczania w komunikatach reklamowych informacji o jakości produktów. Jaka jest jednak praktyka w tym zakresie? W artykule podjęto próbę rozpoznania tego problemu. Podstawą prowadzonych rozważań jest jedna z najpopularniejszych, klasycznych form reklamy, czyli reklama telewizyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issues of the presence of information concerning the quality of products in the content of advertisements. Consumer expectations towards products and services in the pre-purchase phase cane cover a wide range and a different degree of relevance. However the results of the author's previous researches show that among different basic consumer expectations, the expectations concerning the quality of products are, besides price expectations, the most important. Do the advertisers take such expectations into consideration? The information function of the advertisement is pointing to the legitimacy of putting information about the quality of advertised products into adverts. What is the real practice? The paper is an attempt to identify this problem. One of the most popular classic advertising forms, a TV commercial, is the subject of the considerations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Garvin D.A., What does "product quality" really mean?, "Sloan Management Review" 1984, No. 23.
 • Kall J., Reklama, PWE, Warszawa 2009.
 • Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Maik R., Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 • Maik R., Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 885, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 • Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171388823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.