PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 562-575
Tytuł artykułu

Ogólny i szczególny mechanizm endogeniczny współczesnego kryzysu

Warianty tytułu
Financial Situation of Households and its Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ogólny mechanizm endogeniczny kryzysu został opisany za pomocą sekwencji: ograniczenia wiążące - innowacje usuwające ograniczenia - zyski nadzwyczajne dla podmiotu wdrażającego innowacje - naśladowcy upowszechniający innowacje - zmiana warunków gospodarczych pod wpływem upowszechnienia innowacji - nowe ograniczenia - kolejny kryzys. Szczególny mechanizm endogeniczny współczesnego kryzysu zaczyna się ograniczeniami finansowymi i przełamującymi je innowacjami finansowymi. Ich upowszechnienie doprowadza do powstania jako rdzenia światowego systemu finansowego Mega Global-Cash Machine. Funkcjonowanie MGCM doprowadza do takiej zmiany warunków gospodarczych, że dochodzi do jej załamania i struktura ekonomiczna traci globalną własność rozwojową, czyli wchodzi w fazę kryzysu.(abstrakt oryginalny)
EN
General endogenous crisis mechanism was described with the use of the following sequence: binding constraints - innovations eliminating constraints - above-average profits for company pioneering innovation - followers disseminating innovation - economic conditions change due to innovation disseminating - new binding constraints - next crisis. Special endogenous mechanism of the contemporary crisis begins with financial constraints and financial innovations overcoming them. Their dissemination results in creating Mega Global-Cash Machine as a core of the world financial system that is characterized by almost an unlimited ability to create especially mortgage credits. MGCM functioning leads to such a change in economic conditions that it collapses and the economic structure loses its global developmental attribute, that is it enters upon a crisis phase.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Ashcraft A.B., Schuermann T., Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report no. 318, March 2008.
 • Drewicz-Tułowiecka A. (red.), Sekurytyzacja aktywów ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, "Zeszyt Hipoteczny" 2003, nr 16, Warszawa.
 • Freixas X., Rochet JC., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Goldratt E.M., What Is This Thing Called Theory of Constraints and How Should It Be Implemented?, The North River Press, Great Barrington 1990.
 • Goodman L.S. i in., Subprime Mortgage Credit Derivative, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 • Hester D.D., The Evolution of Monetary Policy and Banking in the US, Springer, Berlin 2008.
 • Jagiełło R., Bankowość korporacyjna, [w]: M. Zalewska( red.), Współczesna bankowość, t. I, Difin, Warszawa 2007.
 • Kalecki M., Dzieła. Tom 2: Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, PWE, Warszawa 1980.
 • Kidacka I., Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe, Difin, Warszawa 2006.
 • Kmita J., Dyrektywa wyjaśniania funkcjonalno-genetycznego, [w]: J. Kmita (red.), Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973.
 • Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego, PWN, Warszawa 1976.
 • Kornai J, Innovation and dynamism. Interaction between systems and technical progress, "Economics of Transition" 2010, vol. 18, no. 4.
 • Kuhn T.S., Droga po strukturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003.
 • Lakatos I., The methodology of scientific research programmes, Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Lee D.R., House Trap! Who Set It? And How to Escape From America's Mortgage and Housing Crisis, iUniverse, New York 2008.
 • Matysiak A., Możliwość skonstruowania skutecznej polityki antykryzysowej, nieopublikowany referat zaprezentowany na seminarium naukowym "Kryzys finansowy i sposoby jego przezwyciężania", zorganizowanym przez Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 9 maja 2009.
 • Mielcarek J., Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcje ABC i ABM, Wydawnic-two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005a.
 • Mielcarek J., Paradygmat teorii ograniczeń jako koncepcji rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005b.
 • Mielcarek J., Czy światu grozi katastrofa gospodarcza?, nieopublikowany referat zaprezentowany na seminarium naukowym, zorganizowanym przez Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16 grudnia 2008.
 • Mielcarek J., Czy system kapitalistyczny jest reformowalny?, nieopublikowany referat zaprezentowany na seminarium naukowym "Kryzys finansowy i sposoby jego przezwyciężania", zorganizowanym przez Katedrę Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Wyższej Szkoły Bankowej w Po-znaniu, 9 maja 2009a.
 • Mielcarek J., Endogeniczny mechanizm przyczynowo-skutkowy współczesnego kryzysu, [w]: P. Desz-czyński (red.), Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 23, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009b.
 • Minsky H.P., Finance and Profit: The Changing Nature of American Business Cycles, [w]: H.P. Minsky, Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance, M.E. Sharpe, New York 1984.
 • Muolo P., Padilla M., Chain of Blaim, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 • Wiadomości dnia, Online, "Newsweek", 25.10.2008.
 • Popper K.R., The Open Society and Its Enemies, Routledge & Kegan Paul, London 1984.
 • Popper K.R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002a.
 • Popper K.R., Conjectures and Refutations, Routledge, London 2002b.
 • Schumpeter J., The Theory of Economic Development, Transaction Publishers, Piscataway 1982.
 • Schumpeter J., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper Perennial Modern Classics, New York 2008.
 • Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [w]: J. Osiński, S. Sztaba (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Tavakoli J.M., Structured Finance & Collateralized Debt Obligations, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 • Zandi M., Financial Shock. A 360° Look at the Subprime Mortgage Implosion, and How to Avoid the Next Financial Crisis, Pearson Education, Upper Saddle River 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384075
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.