PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 541-549
Tytuł artykułu

Sieć bezpieczeństwa finansowego - powrót do korzeni?

Warianty tytułu
Financial Safety Net - Back to the Roots?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie, że w celu poprawy skuteczności sieci bezpieczeństwa finansowego niezbędny jest z jednej strony powrót do prostych rozwiązań, podkreślających istotę zrównoważonego zarządzania finansami banków, a z drugiej - pójście z duchem czasu. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części - syntetycznej historii kryzysów bankowych, ze szczególnym podkreśleniem powtarzalności błędów, oraz analizy kierunków zmian w sieci bezpieczeństwa finansowego. Analiza obejmuje zarówno działania zainicjowane na szczeblu międzynarodowym, głównie w UE, jak i potrzebne działania uzupełniające.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to point out that, in order to improve the effectiveness of the financial safety net, it is required, on the one hand, to return to simple solutions, highlighting the importance of sustainable bank financial management, but on the other hand - to move with the spirit of the time. The article consists of two essential parts - the synthetic history of banking crises, with particular emphasis on repeating errors and the analysis of the changes in the financial safety net. The analysis covers both actions initiated at the international level, mainly in the EU, and the required complementary actions.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Allen W.A., Wood G., Defining and achieving financial stability, "Journal of Financial Stability" 2006, no. 2.
 • Calomiris Ch., Banking crises and the rules of the game, NBER Working Paper 2009, no. 15403, http://www.nber.org/papers/w15403 (24.01.2011).
 • European Commission, DG Economic and Financial Affairs, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, "European Economy" 2009, 7.
 • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, Brussels, COM(2010) 579 final, October 2010a.
 • European Commission, Impact Assessment accompanying document to the proposal for a 'Directive .../.../EU of the European Parliament and of the Council on deposit guarantee schemes [recast]' and to the report from the Commission to the European Parliament and to the Council 'Review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes', Brussels, Commission Staff Working Document, 834/2, 2010b.
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa 2002.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Centralnego - Unijne ramy transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym, COM (2009) 561, Bruksela, październik 2009.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Centralnego - Bankowe fundusze naprawcze, COM (2010) 254, Bruksela, maj 2010.
 • Lindgren C.-J, Garcia G., Saal M.I., Bank Soundness and Macroeconomic Policy, IMF, Washington D.C. 1998.
 • Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 • Panetta F. i in., An assessment of financial sector rescue programmes, BIS Papers 2009, no. 48.
 • Reinhart C., Rogoff K., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.
 • The High Level Group on Financial Supervision in the EU, Report, Brussels, February 2009, ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (24.01.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383659
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.