PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 750-761
Tytuł artykułu

Kontrakty wojewódzkie jako instrument rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego

Autorzy
Warianty tytułu
Voivodeship Contracts as an Instrument of Regional Development with Special Emphasis of Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrakt wojewódzki nie jest doskonałym narzędziem planowania polityki regionalnej, gdyż określa wyłącznie warunki realizacji regionalnego programu operacyjnego, nie uwzględniając sektorowych programów operacyjnych realizowanych w poszczególnych województwach, co nie sprzyja koordynacji polityki rozwoju regionalnego. Wyniki badań potwierdziły, iż kontrakty wojewódzkie dla Podkarpacia nie przyczyniły się w sposób istotny do zwiększenia koncentracji środków publicznych na rozwój regionalny i nie wykształciły trwałych procedur wieloletniego planowania wydatków publicznych w regionie. Wypracowanie takich procedur było utrudnione ze względu na jednoroczność budżetów publicznoprawnych, co powodowało, że zobowiązania zawarte w programach operacyjnych dla Podkarpacia na okres wieloletniego planowania obowiązującego w UE traktowane były deklaratywnie i warunkowo.(abstrakt oryginalny)
EN
The voivodeship contract is not an efficient tool to plan the regional policy due to the fact that it merely defines the conditions for implementing the regional operational programme, not taking into consideration sectoral operational programmes implemented in individual voivodeships which is not conducive to the coordination of the regional development policy. The results of the studies performed by the author confirmed that the provincial contracts for Podkarpackie voivodeship did not significantly contribute to the increase in the concentration of public funds for regional development and did not create the firm procedures for multi-year planning of public expenditures in the region. The creation of such procedures was difficult due to public and legal budgets lasting one year which caused that the obligations included in the operational programmes for the region of Podkarpacie for the multiyear planning which is binding in the European Union were treated declaratively and conditionally. The EU funds were included in the contracts for information purposes and the task contracting procedures assumed the dominating position of the government administration.(original abstract)
Rocznik
Strony
750-761
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2002.
  • Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Rozprawy i Studia 220, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2003.
  • Calak R., Jahns H., Kontrakt wojewódzki jako element przygotowania Polski do uczestnictwa w funduszach strukturalnych, "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 12, s. 76.
  • Grosse T.G., Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2003 (ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej UE), "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 11, s. 20-21.
  • Kogut M., Mazurkiewicz M., Kontrakt wojewódzki jako narzędzie realizacji polityki regionalnej, red. D. Korenik, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Wrocław 2004, s. 167-168.
  • Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
  • Patrzałek L., Relacje pomiędzy polityką intraregionalną a polityką interregionalną i ich wpływ na podział środków publicznych pomiędzy państwo a samorząd regionalny, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań-Warszawa 2004, s. 89-90.
  • Tomkiewicz N., Kontrakty wojewódzkie w Polsce po pierwszym roku, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 1-2, s. 20-21.
  • Woźniak B., Pomoc publiczna, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 156-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381957
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.