PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 658-667
Tytuł artykułu

Znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie we współczesnym rolnictwie

Warianty tytułu
The Significance of Genetically Modified Plants in Contemporary Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę roślin genetycznie modyfikowanych (GM) w rolnictwie państw rozwijających się oraz rozwiniętych. Analizując zmiany powierzchni upraw GM w wieloleciu, zauważono, że największa powierzchnia uprawy znajduje się w krajach stosunkowo bogatych, lecz największa dynamika przyrostu powierzchni charakterystyczna jest dla państw biedniejszych. Rośliny modyfikowane genetycznie odgrywają odmienną rolę w rolnictwie krajów rozwiniętych, gdzie wprowadzane są głównie ze względów ekonomicznych, podczas gdy w państwach rozwijających się służą przede wszystkim redukcji poziomu niedożywienia. Zwrócono także uwagę na szczególną pozycję Unii Europejskiej, gdzie rola upraw modyfikowanych genetycznie jest stosunkowo niewielka, a zagadnienia związane z tą problematyką w szczególny sposób stanowią przedmiot regulacji prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the role of genetically modified (GM) plants in agriculture of developed and developing countries. The analysis of changes in GM crop areas in multi-year revealed that the largest area of cultivation was in relatively wealthy countries, but the biggest increase of area was characterized by the poorer states. It was noticed at the same time that genetically modified plants played a distinct part in the agriculture of industrial countries, where they were introduced mainly for economic reasons, while in developing countries they were mainly used to reduce the level of malnutrition. Attention was also paid to the special position of the European Union, where the role of GM crops is relatively small and problems related to this issues are subject to legal regulations.(original abstract)
Rocznik
Strony
658-667
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Cieślewicz W., Ekonomiczne i prawne uwarunkowania uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, Warszawa-Poznań-Szczecin 2010.
 • Demont M., Wesseler J., Tollens E., Biodiversity versus transgenic sugar beet: the one euro question, European Review of Agricultural Economics, vol. 31 (1), 2004.
 • James C., Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops, (www.isaaa.org), ISAAA, 2004-2009.
 • FAO (a), FAO Statistical Yearbook, Table: Dietary energy protein and fat consumption, (www.fao.org), 2009.
 • FAO (b), The state of food insecurity in the World. Economic crises - impacts and lessons learned, s. 11 (www.fao.org), 2009.
 • Fikus M., Nowe oblicze biotechnologii, "Wiedza i Życie" 1999, 4.
 • Grykień S., Organizmy zmodyfikowane genetycznie w Polsce w świetle wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, [w:] Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, red. R. Rudnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • Grzebisz W., Szramka H., Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XI: Rolnictwo i Leśnictwo. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998.
 • Kossobudzki P., Genymatias, "Wiedza i Życie" 2006, 3.
 • Maciejczak M., Wpływ działań i kosztów współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych na strategie konkurencyjne producentów pasz treściwych, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 4, Warszawa-Poznań-Lublin 2008.
 • Michalska A., Twardowski T., KOD korzyści, oczekiwania, dylematy, Wydawnictwo Edytor, Poznań 2001.
 • Nyk N., Wpływ upraw roślin genetycznie modyfikowanych na sytuację żywnościową na świecie (maszynopis), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Poczta W., Pawlak K., Dec M., Globalny problem żywnościowy - typologia krajów według stopnia niedożywieni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXX, 4, 2008.
 • Wiśniewska I., Rola żywności genetycznie modyfikowanej w rozwiązywaniu problemów żywnościowych na świecie (maszynopis), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2010.
 • World Bank (a), Gross Domestic Product 2009, PPP, World Development Indicators database, revised 9 July 2010, (www.worldbank.org), 2009.
 • World Bank (b), Population 2009, World Development Indicators database, (www.worldbank.org), 2009.
 • Wysocki F., Lira J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Veyssiere L., Strategic response to GMOs by GM-free countries, European Review of Agricultural Economics, vol. 34 (3), 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381941
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.