PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 615-624
Tytuł artykułu

Typologia powiatów ziemskich województwa małopolskiego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego

Warianty tytułu
Typology of Country Districts in Małopolska Voivodeship as Regards the Level of Socio-Economic and Environmental Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie obejmuje analizę oraz ocenę zrównoważenia rozwoju powiatów ziemskich województwa małopolskiego. W analizie wykorzystano zespoły zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących możliwie najpełniej procesy rozwojowe w ujęciu trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Zastosowanie metody PERKALA, należącej do grupy metod bezwzorcowych, pozwoliło na przeprowadzenie rankingu i pogrupowanie obiektów według wartości wskaźników sumarycznych. Badania wykazały, iż między analizowanymi jednostkami występują istotne dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego, o czym świadczą zróżnicowane wartości wyliczonych wskaźników. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne Banku Danych Lokalnych, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie za lata 2004-2008.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes the analysis and the appraisal of balancing of country districts in Małopolska voivodeship. In the analysis the groups of diagnostic variables were used. They fully characterized the development processes in the presentation of three dimensions: social, economic and environmental. The appliance of PERKAL Method, which belongs to the non-model groups, allowed to carry out the ranking and grouping the objects according to the summary indexes value. The research showed that there were essential disproportions among analysed units in the level of socio-economic and environmental development. The diversified values of calculated indexes prove it. In the paper statistical data of Local Data Bank, Main Statistical Office and Statistical Office in Cracow were used for the years 2004-2008.(original abstract)
Rocznik
Strony
615-624
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Borys T., W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r., Wyd. GUS i US w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Wyd. AE, Kraków 1992.
 • Jaworska M., Luty L., Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia nr 8 (3), Warszawa 2009.
 • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 • Młodak A., Analiza statystyczna w statystyce regionalnej, Wyd. CDiI Difin, Warszawa 2006.
 • Produkt Krajowy Brutto, Rachunki Regionalne w 2008 r., GUS i US w Katowicach, Katowice 2010.
 • Rocznik Statystyczny - Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik Statystyczny - Ochrona Środowiska 2010, Wyd. GUS, Warszawa 2010.
 • Radwan A., Sarat S., Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury w zakresie ochrony środowiska w województwie małopolskim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. IX, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków 2007.
 • Siemiński J.L., Idea "rozwoju zrównoważonego i trwałego" obszarów wiejskich w Polsce na tle innych koncepcji. Ujęcie planistyczne (część I), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2, PAN Oddział w Krakowie, Kraków 2008.
 • Spychalski G., Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, [w:] Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa 2006.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 • Śmiłowska T., Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, [w:] Studia i Prace, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, z. 247, Warszawa 1997.
 • Warunki życia ludności w województwie małopolskim w latach 1999-2008, Wyd. GUS i US w Krakowie Kraków 2010.
 • Witkowska-Dąbrowska M., Równoważenie rozwoju na obszarach wiejskich w aspekcie ładu środowiskowego - problemy pomiaru i oceny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XII, z. 1, Warszawa-Poznań-Szczecin, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381925
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.