PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 605-614
Tytuł artykułu

Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego Opolszczyzny

Autorzy
Warianty tytułu
Role of the Regional Operational Program of Opole Voivodeship in 2007-2013 in the Tourist Product Creation of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie roli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w procesie kształtowania wybranych produktów turystycznych Opolszczyzny. Materiał badawczy w pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania materiałów statystycznych, literatury przedmiotu i opracowań bibliograficznych. Zastosowano metodę opisową, należącą do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. Zakres przestrzenny badań obejmował województwo opolskie, a czasowy lata 2007- -2010. W latach 2007-2010 dofinansowano ze środków RPO WO 122 projekty dotyczące rozwoju turystyki, na łączną kwotę 192 273 458,20 złotych. W konsekwencji realizacji tych inwestycji najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju produktów turystycznych Opolszczyzny będą: turystyka wypoczynkowo-rekreacyjna, poznawcza, wiejska oraz biznesowa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this thesis is to present the role of the Regional Operational Program of Opole voivodeship in 2007-2013 in the tourist product creation of the region. The research material used in this paper is secondary and has been acquired as a result of studies of statistics as well as bibliographic literature and studies. A descriptive method was applies which is one of induction research methods. The research covered Opole voivodeship and the years 2007-2010. In the years 2007-2010 there were supported 122 projects for tourism development, which total amounted to 192 273 458.20 PLN. As a result of these investments the most likely direction of development of tourist products of Opole region there will be leisure and recreation tourism, sightseeing tourism, rural and business tourism.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
605-614
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Altkorn J., Nowakowska A., Podstawy marketingu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992.
 • Bąk S., Promocja produktu turystycznego w obrocie z krajami o gospodarce rynkowej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Warszawa 1990.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Kornak S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kotler P., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 • Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Middleton V., Tourism product, [w:] Tourism Marketing and Management Handbook, ed. S. Witt, L. Mountinho, Hempel Hempstead, Prentice Hall 1989.
 • Puciato D., Rola turystyki w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminie Głuchołazy, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Puciato D., Rola środków pomocowych z Unii Europejskiej w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej gminy Głuchołazy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 39, Wrocław 2009.
 • Puciato D., Wybrane elementy atrakcyjności turystycznej powiatów województwa opolskiego, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2010, nr 1.
 • Sierak J., Maśloch G., Górniak R., Fundusze Unii Europejskiej jako instrument niwelowania dysproporcji zagospodarowania jednostek terytorialnych w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 95, 2009.
 • Słodowa-Hełpa M., Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie, "Problemy Turystyki" 2002, nr 3-4.
 • Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 (nr 1070/2007).
 • Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997, s. 176-178
 • Zawistowska H., Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych, [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381919
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.