PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 568-579
Tytuł artykułu

Walory środowiska przyrodniczego jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce

Warianty tytułu
Natural Environment Values as a Determinant of Rural Tourism Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich kilkunastu latach tereny wiejskie Polski stały się ważnym środowiskiem rozwoju turystyki, wyrażającego się szybkim przyrostem bazy noclegowej, głównie obiektów indywidualnego zakwaterowania. W pracy podjęto więc problem uwarunkowań rozwoju turystyki wiejskiej, w tym zwłaszcza znaczenia walorów środowiska przyrodniczego. Przedmiot badań stanowiły wybrane walory przyrodniczo-krajobrazowe w przekroju 314 powiatów ziemskich. W badaniach wykorzystano zmodyfikowaną metodę wzorcową Hellwiga. Przeprowadzono waloryzację i klasyfikację powiatów według ich przydatności do rozwoju turystyki wiejskiej na podstawie walorów środowiska przyrodniczego. Zbadano także korelację pomiędzy wyznaczonym syntetycznym miernikiem rozwoju a liczbą funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych i oferowanych przez nie miejsc noclegowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last few years rural areas of Poland became an important environment of tourism development. One can measure the phenomenon of it by the rapid increase of the number of rural tourism and agritourism enterprises. The paper analyses natural environment values as a determinant of rural tourism development in Poland. The research covered chosen natural environment and landscape values analyzed within 314 administrative land districts of Poland (poviats). The modified Hellwig's pattern method was used to conduct the research. Then the valorization and classification of administrative units by natural environment values were conducted. Finally correlation between the aggregate measure and the number of agritourism enterprises and the number of beds in agritourism enterprises in Poland was calculated. The conducted analyses indicates that the north-eastern and southern regions of Poland have better natural environment potential for the development of rural tourism and agritourism.(original abstract)
Rocznik
Strony
568-579
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (dostęp 10.05.2011).
 • Baza danych GMINA (2005): Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl/wojewodztwa/index_woj.php (dostęp 10.05.2011).
 • Drzewiecki M., Agroturystyka współczesna w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 • Drzewiecki M. (red.), Delimitacja obszarów rozwoju agroturystyki w Polsce preferowanych w polityce rolnej resortu i działalności ośrodków doradztwa rolniczego, Zakład Zagospodarowania Regionów i Miejscowości Turystycznych w Bydgoszczy, Instytut Turystyki, Warszawa 1994.
 • Drzewiecki M., Rola przestrzeni wiejskiej w rekreacji, "Problemy Turystyki" nr 1, Instytut Turystyki, Warszawa 1985.
 • Drzewiecki M., Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 • Jagusiewicz A., Legienis H., Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 r., Instytut Turystyki, Warszawa 2009.
 • Kałowska J., Poczta-Wajda A., Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, "Wieś i Rolnictwo" nr 2(139), IRWIR PAN, Warszawa 2008, s. 115-128.
 • Kmita E., Agroturystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej środowisk wiejskich, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2, Poznań 1994.
 • Kożuchowski K., Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Kurpisz SA, Poznań 2005.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F., Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Lira J., Wysocki F., Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 9.
 • Przezbórska L., Bariery rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce, monografia Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2011, w druku.
 • Statystyka regionalna w służbie samorządu terytorialnego i biznesu, red. J. Paradysz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Sznajder M., Przezbórska L., Scrimgeour F., Agritourism, CAB Publishing, Wallingford, UK, 2009.
 • Zawadka J., Jabłońska M., Waloryzacja wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej wybranych gmin województwa lubelskiego (za Tomczyk 2005), [w:] Potencjał turystyczny w regionach, red. I. Sikorska- Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 115-125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381905
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.