PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 558-567
Tytuł artykułu

Polityka regionalna w Polsce w ujęciu teorii agencji

Warianty tytułu
Regional Policy in Poland in Agency Theory Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka regionalna realizowana jest przez różne instytucje na wielu poziomach organizacyjnych. Zadania publicznego mocodawcy realizuje zawsze ściśle określony pełnomocnik. Oznacza to, że polityka regionalna ma agencyjną strukturę zależności. Celem pracy jest próba wykorzystania teorii agencji na potrzeby polityki regionalnej. Ujęcie to umożliwia ocenę wpływu instytucji na efektywność polityki regionalnej. Problemy badawcze koncentrują się bowiem na kosztach transakcyjnych, wielopoziomowym zarządzaniu czy asymetrii informacji. Rozważania polityki regionalnej w ujęciu teorii agencji wpisują się w nurt rozważań nowej ekonomii instytucjonalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Regional policy is implemented by various institutions, on many levels of the organization. Tasks of public principal are always implemented by a strictly specific agent. This means that regional policy is a structure of principal-agent relationship. The purpose of the paper is an attempt to use the Agency Theory for regional policy. This approach makes it possible to assess the impact of institutions on the effectiveness of regional policy. Research problems focus on transactional costs, multilevel governance or information asymmetry. Considerations of regional policy in terms of Agency Theory shall include in the deliberations of the New Institutional Economics (NEI).(original abstract)
Rocznik
Strony
558-567
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Bibliografia
 • Bałtowski M., Corporate governance jako przejaw globalnego ładu gospodarczego, [w:] Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, red. M. Bałtowski, H. Ponikowski, Prace Naukowe WSPA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2005.
 • Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 • Eisenhardt K., Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review" January 1989.
 • Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007.
 • Gilowska Z., Finansowanie dobra wspólnego, [w:] Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki, red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Założenia, Municipium, Warszawa 1999.
 • Godłów-Legiędź J., Nowa ekonomia instytucjonalna i rozwój regionalny, [w:] Rozwój regionalny - konsekwencje integracji, red. A.F. Bocian, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2005.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.
 • Kleer J., Identyfikacja rodzajów dóbr wytworzonych przez sektor publiczny, [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kozak M., Kompetencje i rola poszczególnych poziomów realizujących politykę regionalną z uwzględnieniem aspektu zależności hierarchicznych a multilevel governance, [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Marek M., Rola i miejsce instytucji wspierających rozwój regionalny, przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania tego typu podmiotów oraz postulowane kierunki zmian, [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Marschak J., Radner R., Ekonomiczna teoria zespołów, PWE, Warszawa 1977.
 • Mikołajczyk A., Matczak R., Sobolew M., Zasady zawierania i konstrukcja kontraktu wojewódzkiego w Polsce od 2010 r., [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Parteka T., Rola instytucji wspierających rozwój regionalny (w tym agencji rozwoju regionalnego) w systemie wdrażania nowej polityki regionalnej, [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Ponikowski H., O koncepcji zintegrowanego rozwoju miast i regionów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, red. B. Jóźwik, H. Ponikowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
 • Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The Principal's Problems, "American Economic Review" no. 2, 1973.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2004.
 • Szlachta J., Zaleski J., Model instytucjonalny dla prowadzenia polityki regionalnej z uwzględnieniem zasady partnerstwa, [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381901
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.