PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 515-524
Tytuł artykułu

Analiza strategicznych priorytetów rozwoju gospodarczego Polski

Warianty tytułu
Analysis of the Strategic Priorities of the Economic Development of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna polityka gospodarcza Polski powinna uwzględniać także jej wymiar strategiczny. W poniższym referacie zaprezentowano wyniki zastosowania kilku metod analizy strategicznych priorytetów gospodarczych oraz ich makrootoczenia. Głównymi metodami analitycznymi były: macierz strategicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, ocena według znaczenia instytucji publicznej, ocena intensywności oddziaływania instytucji na realizację celów, ocena wskaźników ilościowych celów dla realizacji trzech priorytetów strategicznego rozwoju Unii Europejskiej i najbardziej prawdopodobny scenariusz oddziaływania makrośrodowiska. Metody strategicznej analizy priorytetów polityki gospodarczej na szczeblu kraju oraz Unii Europejskiej pozwoliły na sformułowanie wniosków końcowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is the presentation of results of selected analysis related to strategic goals of economic policy in Poland. Some methods of research have been used to obtain the results: matrix of economic development strategic conditions, estimation according to the importance of public institution, estimation of the intensity of influence of the institution on the realization of aims, estimation of quantity indexes of aims for the realization of three priorities of the strategic development of the European Union and the most probable scenario of macroenvironment influence. The methods of strategic analysis of priorities of economic policy at the state and the European Union level let formulate the conclusions.(original abstract)
Rocznik
Strony
515-524
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Brown C.V., Jackson P.M., Public Sector Economics, B. Blackwell, Oxford 1986.
 • EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 2020.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 • Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne - geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 • McNutt P.A., Economics of Public Choice, E. Elgar, Brookfield 1996.
 • Polityka gospodarcza, Winiarski B. (red.), PWN, Warszawa 1999.
 • Pawłowski G., Analiza efektywności funkcjonowania instytucji publicznych w aspekcie konkurencyjności państw i regionów, [w:] Transformacja systemowa w Polsce, red. Z. Szymla, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002, zwłaszcza strony 290-292
 • Polska 2030, raport pod red. M. Boniego, wyd. KPRM, Warszawa - lipiec 2009.
 • Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE. Warszawa 1995.
 • Teoria wyboru publicznego, praca zbior. pod red. J. Wiklina, Scholar, Warszawa 2005.
 • The State in a Changing World, World Bank, Oxford University Press, New York 1997.
 • Trotman-Dickenson D., Economics of the Public Sector, Macmillan, London 1996.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381333
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.