PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 470-482
Tytuł artykułu

Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania obszarów wiejskich

Warianty tytułu
The Importance of Technical Infrastructure for the Development of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono niektóre czynniki infrastrukturalne wsi, które wpływają na kształtowanie obszarów wiejskich. Wśród tych czynników wymieniono warunki mieszkaniowe, sieć wodociągów i kanalizacji, sieć dróg oraz poziom zużycia energii elektrycznej. Stwierdzono znaczny wzrost poziomu warunków mieszkaniowych, które w niektórych przypadkach zbliżone są do standardów występujących w miastach. Obecnie infrastruktura techniczna na wsi nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, przyjęcia strategii realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym zwłaszcza programów rolno-środowiskowych. Aplikując programy WPR, Polska zobowiązała się jednocześnie do realizacji celów tej polityki, jej zasad, kryteriów, standardów i warunków funkcjonowania na wspólnym rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows some rural infrastructure factors that influence shaping of rural areas. Among these factors there are listed: housing, water supply and sewage networks,roads and electricity consumption level. There is a considerable increase in housing conditions, which in some cases are similar to the conditions in cities. Currently, the technical infrastructure in the countryside takes a completely new meaning in the context of our accession to the European Union, the adoption of strategies for the implementation of the Common Agricultural Policy, especially the agro-environmental programmes. By applying the CAP programmes, Poland has committed itself to achieving the objectives of this policy, its principles, criteria, standards and conditions for the functioning on the common market. The new RDP 2007-2013 contains a number of actions which significantly strengthen rural infrastructure and increase the conditions of the farmers in the environment.(original abstract)
Rocznik
Strony
470-482
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Decyzja 1600/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego.
 • Frenkiel I., Rosner A., Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa 1995.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, MRiRW, Warszawa 2007.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa 2007.
 • Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na lata 2004-2006", MRiRW, Warszawa 2004.
 • Siemiński J., Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich, IRWiR, Warszawa 1992.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628).
 • Wilczyńska K., Infrastruktura gospodarcza wsi i rolnictwa, Rozprawy Naukowe AR, nr 192, AR, Poznań 1983.
 • Zawadzki W., Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • Zawadzki W., Infrastruktura obszarów wiejskich w Polsce, "Studia i Materiały", nr 59, IERiGŻ, Warszawa 1991.
 • Zawadzki W., Infrastruktura techniczna a regionalne zróżnicowanie obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3.Warszawa 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.