PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 436-445
Tytuł artykułu

Bariery i możliwości dzierżawy ziemi rolniczej w opiniach dzierżawców

Warianty tytułu
Barriers and Possibilities of Agricultural Properties Leasing in Leasholder Opinions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań, których wyniki zaprezentowano w opracowaniu, było wskazanie szans i ograniczeń w funkcjonowaniu dzierżawy rolniczej. Badania przeprowadzono wśród 451 dzierżawców nieruchomości rolnych. Dzierżawa pozwala rolnikom powiększyć własne gospodarstwo (dla 81,4% był to motyw dzierżawy). Umożliwia też użytkowanie gruntów w pobliżu własnego gospodarstwa (40,6%), a także powiększenie bazy paszowej dla produkcji zwierzęcej (36,4%). Pomimo udogodnień związanych z tą formą użytkowania gruntów Skarbu Państwa nie jest ona wolna od wad. Badani rolnicy jako główną barierę użytkowania dzierżawionego gruntu wskazywali niepewność gospodarowania (95,1% wszystkich dzierżawców i 94,2% dzierżawców od Agencji Nieruchomości Rolnych).(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the present work is the presentation of opportunities and limitation in the functioning of leasehold. The research was conducted among 451 leaseholders of agricultural real estates. The leasehold allows farmer to increase their own farms (for 81.4% of them it was a reason of leasehold). The leasehold gives an opportunity to use agriculture land near their farms (40.6%) and also expand the fodder base for animals production (36.4%). Despite the facilities related to that form of State Treasury land holding, it is not free of some weaknesses. As the main barrier to leasehold the farmers indicated the insecurity of farming (95.1% of all leaseholders and 94.2% leaseholders from APA).(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Lease  
Rocznik
Strony
436-445
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Grzelak A., Czyżewski A., Dzierżawy nieruchomości rolnych oparte na byłych PGR-ach - stan obecny, uwarunkowania i perspektywy, [w:] Znaczenie dzierżawy w polskim rolnictwie, red. E. Niedzielski, UWM w Olsztynie, Olsztyn 2000, s. 53-62.
  • Marks-Bielska R., Nabywanie i dzierżawa nieruchomości rolnych w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2009, nr 4, s. 153-165.
  • Marks-Bielska R., Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.
  • Marks-Bielska R., Nazarczuk J., Znaczenie instytucji dzierżawy w polskim rolnictwie, [w:] Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wyd. UE, Wrocław 2010, s. 590-597.
  • Rynek nieruchomości rolnych, tendencje w 2005 r. Biuletyn Informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 3-4/2006, s. 19-20.
  • Tańska-Hus B., Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  • Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU 1991, nr 107, poz. 464 z późn. zm.).
  • Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU 2003, nr 63, poz. 592 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380977
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.