PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 361-371
Tytuł artykułu

Konkurencyjność regionów w świetle założeń polityki regionalnej Polski

Autorzy
Warianty tytułu
Regions' Competitiveness in the Light of Polish Regional Policy Principles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działanie na rzecz poprawy konkurencyjności regionów jest jednym z istotnych elementów współczesnej gospodarki. Jednak może wystąpić pewna rozbieżność między determinantami konkurencyjności wymienianymi przez badaczy w publikacjach naukowych a obszarami, które są uznawane przez władze regionalne za kluczowe. W artykule przedstawiono wybrane dokumenty krajowe dotyczące konkurencyjności regionów (poruszające te kwestie w ujęciu bezpośrednim lub pośrednio - poprzez wsparcie konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym). Przedstawiono także wnioski wynikające z próby syntezy czynników konkurencyjności omawianych w strategiach rozwoju województw.(abstrakt oryginalny)
EN
The improvement of the competitiveness is one of the most important aims of the contemporary economy. However, the divergence between theory and practice may occur. In the article some key documents are presented at the national level as well as the results of the synthesis of priorities and aims (connected with the improvement of the competitiveness) established at the regional level by voivodeships in Poland.(original abstract)
Rocznik
Strony
361-371
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Gaczek W.M., Rykiel Z., Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 • Godlewska H., Typa M., Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Monografie i Opracowania nr 471, SGH w Warszawie - OW, Warszawa 2002.
 • Gogolewska J., Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Klasik A., Strategie konkurencyjne polskich regionów, [w:] Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, red. R. Domański, KPZK PAN, Biuletyn, z. 204/2003.
 • Parteka T., Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CVIII, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Wysocka E., Podnoszenie efektywności funkcjonowania struktur terytorialnych, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
 • Dokumenty strategiczne na poziomie województw: Strategia rozwoju woj. dolnośląskiego do 2020 roku, Strategia rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020, Strategia rozwoju woj. łódzkiego na lata 2007-2020, Strategia rozwoju woj. lubelskiego na lata 2006-2020, Strategia rozwoju woj. lubuskiego, Strategia rozwoju woj. małopolskiego na lata 2007-2013 "Małopolska 2015", Strategia rozwoju woj. mazowieckiego do roku 2020, Strategia rozwoju woj. opolskiego, Strategia rozwoju woj. podkarpackiego na lata 2007-2020, Strategia rozwoju woj. podlaskiego do roku 2020, Strategia rozwoju woj. pomorskiego, Strategia rozwoju woj. śląskiego "Śląskie 2020", Strategia rozwoju woj. świętokrzyskiego do roku 2020, Strategia rozwoju społeczno- -gospodarczego woj. warmińsko-mazurskiego do roku 2020, Strategia rozwoju woj. wielkopolskiego do roku 2020, Strategia rozwoju woj. zachodniopomorskiego do roku 2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380715
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.