PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 246-257
Tytuł artykułu

Public governance jako wyzwanie dla współczesnego państwa

Warianty tytułu
Public Governance - the Challenge for the Contemporary State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem studium jest analiza koncepcji public governance (publiczne współrządzenie, koordynacja działań zbiorowych) w kontekście zmiany sposobu funkcjonowania współczesnego państwa i sfery publicznej. W artykule przedstawiono problem niedostatecznej sprawności państwa, utożsamianego z szerokim pojęciem sektora publicznego, ze wskazaniem szczególnej roli efektywności i sprawności funkcjonowania administracji publicznej dla kreowania warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, z którego powinni korzystać wszyscy obywatele. Autorka przyjęła hipotezę badawczą mówiącą o tym, że public governance jest paradygmatem teoretycznym funkcjonowania współczesnego państwa. W aspekcie aplikacyjnym zatem konieczne jest określenie zasad good governance.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the public governance conception (public co-governing, coordination of collective actions) in the context of the change of the contemporary state and the public sphere is a subject of the study. In the article a problem of the inadequate efficiency of the state, identified with the wide conception of the public sector, with the particular role of the effectiveness and the efficiency of functioning of the civil service for creating conditions for the socio-economic development which all citizens should use is taken into account. The author adopts the research hypothesis that public governance is a theoretical paradigm of functioning of the contemporary state. Therefore in the application aspect it is necessary to determine the principles of good governance.(original abstract)
Rocznik
Strony
246-257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • ADEVIQ, Samodzielny Naukowy Instytut Przemysłowy, Paradygmaty klasyczne w filozofii, http://www.filozofia.adeviq-spin.pl/paradygmaty.html, 22.10.2010.
 • Boni M., Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Commission of the European Communities, European Governance. A White Paper, COM (2001) 428 final, Brussels 25.07.2001.
 • Donaldson A., Aspects of the New Public Finance, "OECD Journal on Budgeting" 2006, vol. 6, no. 2.
 • Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1593.htm, 10.07.2010.
 • Grosse T.G., Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski, "Studia Polityczne" 2009, nr 23.
 • Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Hill C.J., Lynn L.E., Governance and Public Management, an Introduction, "Journal of Public Analysis and Management" 2004, vol. 23, no. 1.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • Jessop B., Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 2.
 • Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006, s. 118.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze Lexis- Nexis, Warszawa 2007.
 • Mayntz R., From government to governance: political steering in modern societies, Summer Academy on IPP: Wuerzburg, September 7-11, 2003, http://www.ceses.cuni.cz/CESES-136-version1-1A_governance_government_mayntz_2003.pdf.
 • Możdżeń-Marcinkowski M., Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2006.
 • OECD, DAC, Orientations on Participatory Development and Good Governance, Paris 1993.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Supernat J., Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, Instytut Nauk Administracyjnych, Uniwersytet Wrocławski, http://www.supernat.pl/wyklady/plk/i_72_2_Administracja_publiczna_governance_i_nowe_publiczne_zarzadzanie.pdf.
 • Suwaj P. (red.), Prawo administracyjne. Ćwiczenia, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Wierzbowski M., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Wilkin J. i in., Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce, Ecorys Research and Consulting, Warszawa, lipiec 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.