PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 212-222
Tytuł artykułu

Ocena potencjalnych skutków rządowego projektu zmian w polskich uregulowaniach outsourcingu bankowego dla zachowania tajemnicy bankowej

Warianty tytułu
Evaluation of Potential Effects of Governmental Proposal of Changes in Polish Regulations Concerning Outsourcing in Banking for Bank Secrecy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie obowiązujące w Polsce regulacje powierzania przez banki czynności podmiotom zewnętrznym (outsourcingu) zawierają istotne ograniczenia, mające na celu zarówno zapewnienie stabilności sektora bankowego, jak i ochronę interesów klientów banków, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tajemnicy bankowej. Zmiany w tym zakresie idą w kierunku istotnego poszerzenia dopuszczalnego zakresu outsourcingu oraz uproszczenia związanych z nim procedur, zwłaszcza ograniczenia kontrolnych kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego. Prezentowane w rządowym projekcie zmian argumenty na rzecz zliberalizowania zasad outsourcingu, a także rządowa ocena skutków proponowanych zmian w regulacjach nie uwzględniają potencjalnego wzrostu zagrożenia naruszeniami tajemnicy bankowej na szkodę klientów wraz z intensyfikacją wykorzystania outsourcingu przez banki.(abstrakt oryginalny)
EN
Currently binding Polish regulations of contracting out of banking activities to an external provider (outsourcing) include vital limitations, aimed at providing the stability of banking sector as well as at protection of banks' customers interests, with special regard to bank secrecy. Changes in this area proposed by the government lead to the important extension of acceptable scope of outsourcing and to simplification related procedures, especially by mitigation of authorities of the Polish Financial Supervision Authority. The arguments presented in the government's bill in favour of liberalization of outsourcing regulations and also governmental evaluation of expected effects of proposed changes take no account of potential growth in the probability of bank secrecy violations accompanying the intensification of outsourcing practices in banking.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
212-222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on outsourcing, London, 14.12.2006.
 • Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Leksykon prawa finansowego, 100 nowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Identity-Related Crime: A Threat Assessment. A Report to the Attorney General of the United States and the Minister of Public Safety of Canada, The United States Department of Justice, Washington D.C., November 2010.
 • Korzeniewska A., Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • Olszak M., Nadzór Komisji Nadzoru Bankowego nad działalnością bankową wykonywaną z udziałem przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, Lex Polonica, Wydawnictwo Prawnicze Lexis- Nexis, Warszawa 2011.
 • Olszak M., Powierzanie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności związanych z działalnością bankową w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dotyczących problematyki tajemnicy bankowej, Lex Polonica, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Kraków 2008.
 • Trichet J.-C., Financial reform: what has been achieved and what remains to be done, Europejski Bank Centralny, Dyrekcja Komunikacji, Frankfurt nad Menem, 13.05.2011.
 • Trocki M., Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 • Decyzja Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r., Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, przedłożone przez ministra finansów, załącznik Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe, Ministerstwo Finansów, 19.07.2010.
 • Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, pismo z dnia 21.12.2004, sygn. NB-BPN-I-022-70/04, PB 2005, nr 2.
 • Kancelaria Rady Ministrów, Ocena skutków regulacji - projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe z dnia 10 sierpnia 2010.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 1997, nr 140 poz. 939).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU 2006, nr 157, poz. 1119).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379187
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.