PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 201-211
Tytuł artykułu

Procesy konwergencji czy dywergencji w zakresie dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE?

Warianty tytułu
The Processes of Convergence, or the Divergence in Range of Income of Agricultural Farms in Poland in FADN Regions After the Integration with the UE?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest określenie, czy miały miejsce procesy wzrostu, czy zmniejszenia zróżnicowania dochodów rolniczych w Polsce w latach 2004-2008 pomiędzy regionami FADN. W tych bowiem latach mieliśmy do czynienia z procesami konwergencji w zakresie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych pomiędzy regionami FADN1. Odnotowano występowanie konwergencji zarówno typu beta, jak i sigma. Sytuacja ta pojawiła się zarówno dla grupy gospodarstw ogółem, wielostronnych, jak i specjalizujących się w uprawach polowych. Przy wyłączeniu subsydiów nastąpiłyby procesy dywergencji. Można wstępnie zaryzykować stwierdzenie, że instrumenty WPR sprzyjają zmniejszaniu się różnic dochodowych w ujęciu przestrzennym, co może wpisywać się w pewnym zakresie w cele polityki UE odnośnie do wzrostu zrównoważonego w ujęciu przestrzennym.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is the evaluation if the processes of growth or decrease of differentiation in farm income among the FADN regions took place in the period 2004-2008. In those years one has noticed the processes of convergence in range of income situation of farms among FADN regions. One has stated that the convergence of beta type and the sigma took place. This situation appears for a general group of farms, farms with mixed production and specialized in field crops. But when we exclude subsidies then the process of divergence happens. One has initially signaled that instruments of the CAP favour getting smaller differences of incomes in spatial range, which to some extent can become part of an aim of the policy of the UE with reference to sustainable growth in spatial range.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
201-211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Barro R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy" 1995, vol. 100, no. 2.
 • Czyżewski A., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, ujęcie makro-mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Friedmann J., A General Theory of Polarized Development, "Growth Centres in Regional Economic Development", N. Hansen (ed.), New York, London 1972.
 • Gabryjelska A., Gadomski P., Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, "Ekonomista" 2004, nr 5.
 • Gajewski P., Ekonomiczne efekty polityki regionalnej, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 1-2.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja, czy polaryzacja?, Wyd. UG, Gdańsk 2002.
 • Gierczycka-Bednarek A., Konwergencja, czy dywergencja we współczesnej gospodarce światowej, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/76/2.pdf, grudzień 2010.
 • Grzelak A., Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2000.
 • Krugman P., Development Geography and Economic Theory, The MIT Press, Cambridge 1995.
 • Kułyk P., Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zrównoważonym poziomie rozwoju gospodarczego, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" 2010, nr 3.
 • Markowska-Przybyła U., Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007, "Gospodarka Narodowa", 2010/11-12.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies", 2005, vol. 1-3.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa 2001.
 • Perroux F., Economic Space: Theory of Applications, "Quarterly Journal of Economics" 1950, vol. 64.
 • Poczta W., Rolnictwo w gospodarce rynkowej. Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2008.
 • Pondel H., Słodowa-Hełpa M., Regionalne determinanty procesów integracyjnych w polskim sektorze rolno-żywnościowym, [w:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, red. W. Poczta, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Romer P., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", 1999, no. 98(5).
 • Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I., Metodologia SGM "2002" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Słodowa-Hełpa M., Wieś i rolnictwo województwa poznańskiego - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 • Wojtyna A., Polityka ekonomiczna, a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Wójcik P., Dywergencja, czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 2.
 • Zegar J., Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 • Zegar J. (red.), Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379179
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.