PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 189-200
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju wspólnot terytorialnych na przykładzie wybranych gmin miejskich województwa podkarpackiego

Autorzy
Warianty tytułu
Comparative Analysis of the Level of Development of Local Communities on the Basis of Selected Municipalities in Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obliczu ciągłych zmian, które dokonują się w Polsce, problematyka badania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych obszarów nabiera szczególnego znaczenia. Gminy są bardzo zróżnicowane: obok jednostek zaawansowanych w rozwoju są też regiony biedne, gospodarczo zapóźnione. W tym kontekście zamierzeniem badawczym była próba przedstawienia poziomu rozwoju wybranych gmin miejskich woj. podkarpackiego w latach 2006-2008 przy wykorzystaniu Wskaźnika Rozwoju Wspólnot Terytorialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the situation of constant transformations taking place in Poland, the issue of studying the social and economic development of particular areas assumes specific importance. Municipalities are varied in terms of their development: some are advanced and prosperous, others are poor and economically backward. In this context the research objective was an attempt to present the level of development of selected municipalities in Podkarpackie voivodeship in the years 2006-2008, with the use of Territorial Community Development Capacity Index.(original abstract)
Rocznik
Strony
189-200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Bibliografia
 • Begg D., Fisher S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Brańka P., Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 821, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Czyszkiewicz R., Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Tom IV Roczników rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004.
 • Czyszkiewicz R., Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 12.
 • Filipiak B. i in., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Golinowska S., Kopińska I., Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, IPiPS, Warszawa 2002.
 • Grzebyk M., Działalność inwestycyjna miasta Rzeszów w latach 2004-2006, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, nr 39, tom 2, Wrocław 2009.
 • Grzebyk M., Filip P., Ocena możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu rzeszowskiego (w układzie instytucjonalno-organizacyjnym), Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 395, Seria Ekonomika, zeszyt 28, Kraków 2001.
 • Grzebyk M., Filip P., Smoleń M., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, Roczniki Naukowe SERiA, tom 1, zeszyt 1, Rzeszów 1999.
 • Grzebyk M., Musiał-Malago M., Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 693, Kraków 2006.
 • Kudłacz T., Grzebyk M., Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 588, Kraków 2002.
 • Makać W., Ocena sytuacji na wojewódzkich rynkach pracy metodą analizy portfelowej, referat wygłoszony na konferencji pt. Organizacja i funkcjonowanie systemu statystyki, badań, analiz i prognoz rynku pracy, Krynica, listopad 1997.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, z. 734, Wrocław 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379171
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.