PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 71-80
Tytuł artykułu

Zadania europejskiego systemu nadzoru finansowego

Autorzy
Warianty tytułu
Tasks of the European System of Financial Supervision
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustanowienie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESNF) wzmocniło unijny nadzór nad instytucjami finansowymi. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego jest odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym Unii Europejskiej w celu przyczyniania się do przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności finansowej. Europejski Urząd Nadzoru, odpowiedzialny za nadzór mikroostrożnościowy, dysponuje uprawnieniami do opracowywania projektów standardów technicznych, wydawania wytycznych i zaleceń w celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESNF, wydawania zaleceń określających działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa UE oraz do koordynowania wszelkich działań podejmowanych przez krajowe organy nadzoru w sytuacjach nadzwyczajnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The establishment of the European System of Financial Supervision (ESFS) reinforced the supervision of the Union's financial system. The European Systemic Risk Board is responsible for the macro-prudential oversight of the financial system within the Union in order to contribute to the prevention or mitigation of systemic risk to financial stability in the Union. The European Supervisory Authority, which is responsible for the micro- prudential oversight of the financial institutions, has the powers to develop draft technical standards, issues guidelines and recommendations with a view to establishing consistent, efficient and effective supervisory practices within the ESFS, issues recommendations concerned setting out the action necessary to comply with the Union law, coordinates any actions undertaken by the national supervisory authorities in emergency situations, settles of disagreements between competent authorities in cross-border situations.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • European Central Bank, EU banking sector stability, September 2010.
 • European Central Bank, Financial stability review, December 2010.
 • European Central Bank, Recent developments in supervisory structures in the EU Member States (2007-2010), October 2010.
 • Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2009, kwiecień 2010.
 • HM Treasury, A new approach to financial regulation: judgement, focus and stability, July 2010.
 • Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portent des dispositions diverses, "Moniteur Belge", 28.09.2010.
 • Raport w sprawie nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, red. J. de Larosière, Bruksela, 25.02.2009.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia EBC szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania ERRS (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 • Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 • Rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 • Rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 • Rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (DzUrz UE L 331 z 15.12.2010).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzUrz UE 2010/C 83/01).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378803
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.