PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 48-58
Tytuł artykułu

Polityka dotycząca biokomponentów paliw płynnych w Polsce w kontekście uwarunkowań prawnych

Warianty tytułu
Policy Concerning Biocomponents of Liquid Fuels in Poland in the Context of Legal Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Produkcja biopaliw transportowych jest jednym z priorytetów polityki UE. W Polsce i na świecie trwa systematyczny wzrost produkcji biopaliw płynnych I generacji, mimo że są droższe od paliw ropopochodnych, a do ich produkcji wykorzystuje się żywnościowe surowce strategiczne. Konieczne jest systematyczne zwiększanie powierzchni upraw na cele energetyczne, aby sprostać założeniom polityki energetycznej UE. Polskie rolnictwo jest w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na rolnicze surowce energetyczne. W artykule przedstawiono regulacje wynikające z dyrektyw UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących rynku biopaliw transportowych. Ponadto w zarysie przedstawiono projekt zmian prawa krajowego dotyczący systemu wsparcia dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Production of transport biofuels is one of the priorities in the EU policy. In Poland and worldwide a systematic increase in production of generation I liquid biofuels continues, although they are more expensive that crude-derivative fuels and strategic food raw materials are used for their production. Systematic increasing of the area under energetic crops is necessary to meet the targets of the EU energy policy. Polish agriculture is able to cover the increasing demand for agriculture energetic raw materials. The paper presents regulations resulting from the UE directive on promoting renewable energy use with particular focus on the regulations concerning the market of biofuels for transport. Additionally, the outline of the draft of changes to the domestic law concerning the system of support to energy from renewable sources is presented. The paper aims at presenting the current legal regulations concerning transport biofuels in Poland, defining the domestic demand for biocomponents and the possibilities of covering the demand for raw materials necessary for producing them.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bocheński C., Biodiesel - paliwo rolnicze, "Przeg. Techn. Roln. i Leś." 2003, nr 3.
 • Budzyński W., Bielski S., Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. I Biokomponenty paliw płynnych, Acta Scientiarum Polonorum nr 3, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego, Bydgoszcz 2004.
 • Budzyński W., Szczukowski S., Tworkowski J., Wybrane problemy z zakresu produkcji roślinnej na cele energetyczne, [w:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim, Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2009.
 • Grzybek A., Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne, "Wieś Jutra" 2003, nr 9.
 • Jankowski K., Budzyński W., Energy potential oilseed crops, Elec. J. Polish Agric. Univ., ser. Agronomy, 2003, nr 6 [www.ejpau.media.pl].
 • Jasiulewicz M., Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności regionów, Roczniki Naukowe SERiA 2008, t. X, z. 2, Wyd. Wieś Jutra.
 • Kachel-Jakubowska M., Szpryngiel M., Analiza perspektyw wytwarzania biopaliw płynnych w Polsce, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8.
 • Kołodziej A., Jaroszyński M., Biopaliwa: aspekty technologiczne, ekonomiczne i prawne, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk nr 14, 2010.
 • Kryk B., Polityka w zakresie odnawialnych źródeł energii i wybrane narzędzia jej wspomagania, [w:] Polityka ekonomiczna, red. nauk. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Kupczyk A., Stan aktualny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE Cz. IV. Aktualne uwarunkowania i wykorzystanie biopaliw transportowych w Polsce. Biopaliwa II generacji, "Energetyka" 2008, nr 2.
 • Kuś J., Uwarunkowania i możliwości zwiększenia produkcji rzepaku na cele energetyczne, "Nasz Rzepak" 2006, nr 11.
 • Kuś J., Faber A., Alternatywne kierunki produkcji rolniczej, [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, red. A. Harasim, Wyd. IUNG, Puławy 2007.
 • Kuś J., Faber A., Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [w:] Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, red. A. Harasim, Wyd. IUNG-PIB, Puławy 2009.
 • Roszkowski A., Bioenergia - pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz?, "Inżynieria rolnicza" 2009, nr 1.
 • Roszkowski A., Płynne paliwa z biomasy roślinnej, "Wieś Jutra" 2002, nr 9.
 • Szczypkowski R., Kupczyk A., Aspekty ekonomiczne i rynkowe produkcji spirytusu surowego w Polsce, "Wieś Jutra" 2003, nr 2.
 • Szeptycki A., Biopaliwa - zalecenia UE, potrzeby, realne możliwości produkcji, "Inżynieria Rolnicza" 2007, nr 7.
 • Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 opublikowany jako Uchwała Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w "Monitorze Polskim" 2007, nr 53, poz. 607. Wieloletni program... stanowi wykonanie art. 37 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU nr 169, poz. 1199).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378755
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.