PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 Polityka ekonomiczna | 15-25
Tytuł artykułu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 jako źródło finansowania innowacji w regionie

Warianty tytułu
Regional Operational Programme "Warmia and Mazury 2007-2013" as a Funding Source for Innovation in the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost wydajności gospodarki, poprawa efektywności działania przedsiębiorstw i wzmocnienie ich pozycji na rynku są możliwe m.in. dzięki innowacjom. Istotną barierą wprowadzania innowacji jest brak środków finansowych, a także utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Dobrym rozwiązaniem wydają się środki unijne dostępne w ramach różnych programów, m.in. regionalnych programów operacyjnych. Celem opracowania było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie innowacyjnych projektów ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Przeprowadzone badanie wykazało, że część inwestycji w innowacje nie zostałaby zrealizowana bez wsparcia oferowanego przez RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (31% wskazań).(abstrakt oryginalny)
EN
The increasing efficiency of the economy, improving the efficiency of enterprises and strengthening their market position is possible among others owing to innovation. A significant barrier to innovation is lack of financial resources and limited access to external financing sources. A good solution seems to be EU funds available under various programmes, including regional operational programmes. The aim of the study is to present the results of research carried out among companies that received funding of innovative projects from the RPO "Warmia and Mazury 2007-2013". The study shows that some investments in innovation would not have been realized without the support offered by the RPO of "Warmia and Mazury" for the years 2007-2013 (31% of responses).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010.
 • Janasz W., Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Latoszek E., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki i metody pomiaru, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Nauka i technika w Polsce w 2008 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Pełka W., Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy, Warszawa 2007.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M., Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele - Działania - Środki, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Żołnierski A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378317
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.