PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 474-481
Tytuł artykułu

Ryzyko kredytowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Warianty tytułu
Credit Risk in the Municipalities Operations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie ryzyka kredytowego w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę poświęcono jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce. Ryzyko kredytowe zostało zanalizowane ze względu na następujące aspekty: przedmiotowy, podmiotowy, czasowy, rodzajowy. Podkreślono, że jednostki te są w niewielkim stopniu narażone na ryzyko kredytowe, ponieważ regulacje prawne nakładają na nie możliwość dokonywania określonych operacji finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to analyse credit risk in the municipalities operations. The analysis is made taking into the consideration four aspects of credit risk: type of municipalities activities, scope of credit risk (individual or total), time when the risk appears and sources of credit risk (active risk or passive risk). It is emphasized that the level of credit risk facing municipalities in Poland is limited by regulations which allow them to undertake only a specified financial operation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, F. Flejterski, CeDeWu Platinium, Warszawa 2008.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Best Practices for Credit Risk Disclosure, Consultative paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision, Basel 1999.
 • Bielecki T., Rutkowski M., Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2002.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., DzU 1994 nr 124 poz. 607.
 • Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 1996.
 • Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.
 • Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inży-nieria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 • Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Kijek A., Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Kimber A., Credit Risk, from Transaction to Port folio Management, Elsevier Butterworth - Heinemann, Securities Institute, Oxford 2004.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Hall, Englewood Cliffs 1964.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, Dzieła wybrane, t. 7, PWE, Warszawa 1971.
 • Metodyka ratingu międzynarodowego jednostek samorządu terytorialnego, Fitch Rating, sierpień 2008.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP, DzU nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003 nr 60, poz. 535.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995 nr 83, poz. 420.
 • Wajda P., Prawne i ekonomiczne aspekty obligacji komunalnych emitowanych przez gminy w drodze oferty publicznej na rynek regulowany, "Finanse Komunalne" 2009, nr 5.
 • Wiatr M., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem
 • w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Bentley Jennison 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378249
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.